Coalitie belooft nieuwe wind

LEEK - Als het aan de coalitiepartners VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA ligt, gaat er een nieuwe wind waaien in de gemeente Westerkwartier die per 1 januari ontstaat.

Tot nu toe waren het vaak de bestuurders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn die met plannen kwamen om ze vervolgens aan de bevolking te presenteren. De werkwijze van de nieuwe gemeente wordt andersom: vanuit de bevolking worden ideeën aangedragen die de gemeente nader uitwerkt. Dat bleek bij de presentatie van het coalitieakkoord vlak voor kerst in Borg Nienoord in Leek.

Volgens Ytsen van der Velde, aanvoerder van VZ Westerkwartier als grootste partij, staat de nieuwe gemeente voor een cultuuromslag. ,,’t Is een andere manier van denken die we willen: bottom-up in plaats van top-down.” Volgens hem vergt dit met name straks gewenning van de ambtelijke organisatie.

Dit betekent niet dat alle ideeën van inwoners worden gehonoreerd. ,,Alvorens de gemeente met ideeën aan de slag gaat, moet zijn gebleken dat hiervoor voldoende draagvlak is. Het wordt geen jukebox-model”, aldus de VZ-voorman. Hij benadrukte dat de vier coalitiepartijen eraan hechten ‘samen Westerkwartier te maken’. Die leus is dan ook gekozen als titel voor het coalitieprogramma.

ChristenUnie-voorman Peter Holsappel zei dat zijn partij water bij de wijn moest doen op het vlak van de zondagsrust. Toestaan dat supermarkten die dat willen, op zondagmiddag open zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur noemde hij ‘pijnlijk’. ,,Dit is voor ons een hele stap.” Een ander compromis dat de CU moest slikken is dat jaarlijks zes zondagen worden uitgeroepen tot ‘koopzondagen’. Op die zondagen mogen ‘gewone’ winkels open. Holsappel sprak van een robuuste maatregel waarbij niet wordt gemillimeterd. ,,We houden zo een gedeeltelijke zondagsrust in stand.”

Omdat de nieuwe gemeente aftrapt met een tekort van enkele miljoenen, moet er volgens de nieuwe coalitie rekening mee worden gehouden dat de onroerende zaakbelasting (ozb) vanaf 2020 omhooggaat. Dit om het relatief hoge voorzieningenniveau op peil te houden.

In principe gaan alle ambtenaren van de vier gemeenten over naar de nieuwe gemeente. Zij hebben een baangarantie die wettelijk is geregeld. Nu Westerkwartier voor een forse financiële opgave staat, wordt (op termijn) bekeken of vormen van uitplaatsing mogelijk zijn.

De wethouders die op 2 januari zijn aangetreden, zijn Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ), Bert Nederveen (CU), Hylke Westra (CDA) en Elly Pastoor (PvdA).