Uniek feestje bij Oosterhof Holman: ‘Je gaat hier niet meer weg’

GRIJPSKERK - Een uniek elftal is vrijdag bij aannemer Koninklijke Oosterhof Holman te Grijpskerk in het zonnetje gezet. Tien van de 350 medewerkers vierden er hun 40-jarige dienstperiode, terwijl hun collega Tabe Groenewold zijn negende lustrumfeest noteerde.

,,Het zijn vooral eigenzinnige mannen. Ze hebben invulling gegeven aan wat we hier vaak zeggen: óf je gaat binnen een jaar gillend weg bij Oosterhof Holman óf je blijft bij ons tot je pensioen”, aldus algemeen directeur Harm Beerda over het illustere elftal dat met een gemiddelde leeftijd van ruim 60 jaar het afscheid absoluut niet wil inluiden.

,,Het enige nadeel van zo’n lange periode bij één werkgever is dat je niet weet hoe het bij andere werkgevers is”, vertelt Nico Nauta (60) met een glimlach van tevredenheid over de huidige situatie. Als stagiaire vanuit SOMA Bedrijfsopleidingen te Eelde hoefde hij ooit maar één balletje op te gooien bij Oosterhof Holman voor een vaste betrekking. ,,De klik was er al in de stageperiode en die is er altijd gebleven”. Hij groeide er door van monteur tot chef werkplaats. ,,Dat is niet te vergelijken met een gewone autogarage”, geeft hij als voorzet. ,,Het werk is bij ons super gevarieerd. Het ene moment heb je een pomp of aggregaat onderhanden en een volgend moment een asfaltmolen, een laadschop of een hydraulische kraan”. Groot verschil met de eerste jaren is naar zijn zeggen vooral de aangescherpte wetgeving op een breed terrein en de scherpere aandacht voor veiligheid. ,,Stof en geluid werd vroeger algemeen geaccepteerd in de werksfeer. Nu zijn er allerlei persoonsbeschermende middelen. Dat is een goede ontwikkeling geweest.”

Met trots blikt hij evenals zijn collega’s ook terug op het behalen van het koninklijk predicaat in 2012. ,,Dat was één groot feest. Met de

Commissaris van de Koning. Met Nick en Simon. En met Foppe de Haan”. Bij het terugblikken geeft hij aan enige moeite te hebben gehad met het toevoegen van Milieutechniek in de jaren tachtig. ,,Het is vanouds een familiebedrijf op het gebied van wegenbouw en grondverzet. Dat schept een heel eigen

sfeer, maar de toevoeging is uiteindelijk heel goed verlopen. Het past bij ons”.

De aard van zijn werk brengt met zich mee dat hij geen vorstverlet kent zoals zijn collega’s in de buitendienst. ,,De winterperiode gebruiken wij, bij wijze van spreken, voor het knippen en scheren. Alles moet in maart of april weer tip-top in orde zijn.”

Het introduceren van de computer is volgens Jappie Bosma (58) in zijn periode wel dé grote verandering geweest. “De computer is nu eigenlijk één met de man. En”, zo duidt hij het huidige

tijdperk aan, “de jonge jongens zijn daarin gewoon beter”. Na het voltooien van de MTS-opleiding Weg- en Waterbouw maakte hij vloeiend de overgang mee van uitzetter naar (assistent-)uitvoerder. ,,Ik liep als stagiaire al mee met een uitzetter toen ik persoonlijk werd gevraagd. Een sollicitatiebrief

heb ik nooit geschreven. Dat is altijd een kenmerk van ons bedrijf geweest: een directe benadering, een aanpakmentaliteit en korte lijnen tot aan de directeur. Het werken buiten is me aldoor prima

bevallen.”

Oosterhof Holman vindt zijn basis in Niezijl waar Oebele Oosterhof in 1912 een ‘houtzaak met timmeraffaire’ van J. Sipkes overnam. De eerste klus vormde de bouw van een armenhuis in zijn woonplaats. Vanaf de jaren dertig stortte het bedrijf zich op de wegenbouw. Zijn neef Derk Holman trad op 23 mei 1942 toe op een moment dat de groei zich massief doorzette. In 1938 verhuisde de onderneming naar Grijpskerk. De inmiddels 80-jarige (!) ‘Grijpskerker onderneming’, de grootste werkgever in haar sector in Noord-Nederland, vierde de jubilea met familie en vrienden.