Jan Kikkert neemt afscheid van Brede School

MARUM - Gebogen over een grote zwarte map met papieren over de afgelopen jaren zegt voorzitter Jan Kikkert van de Stichting Beheer Brede School Nuis-Niebert dat hij met een goed gevoel terugkijkt.

„Volgend jaar wordt de bronpomp vervangen. Dat vormt het sluitstuk van het optimaliseren van de technische installatie. Het belang van de huurders, de school, Maricja, de kinderopvang en de gebruikers van de gymzaal hebben altijd voorop gestaan. Zij kunnen jaren vooruit met hun concept van brede school en unieke samenwerking op het gebied van onderwijs, zorg en kinderopvang.”

Jan, inmiddels 75 jaar, heeft zijn termijn als voorzitter van de beheersstichting er na bijna 7 jaar per 1 januari opzitten. Na zijn vertrek laat hij de zaak goed achter. Maar dat vond niet zonder slag of stoot plaats. „Aan de installatie en het gebouw mankeerde het een en ander, om het maar zacht uit te drukken. Voor ongeveer 500.000 euro zijn er de nodige aanpassingen gedaan en na het vervangen van de bronpomp is de klus geklaard,” zegt Jan.

De meeste papieren in de map geven een weerslag van alle onderzoeken, besprekingen en vergaderingen. De gemeente heeft het geld uiteindelijk beschikbaar gesteld nadat er in 2016 een bouwkundig rapport was opgesteld. „Als je nagaat dat het opstellen van het rapport bij de gemeente al heel wat voeten in aarde had, dan vond de uitvoering van het rapport ook niet zonder slag of stoot plaats,” verduidelijkt Jan. Hij praat voorzichtig en respectvol maar het is wel duidelijk dat hij en zijn bestuursleden strijd hebben moeten leveren voor een zo optimaal mogelijk gebouw.

Jan is zijn hele leven al bestuurlijk actief geweest, zoals landelijk voor het groepsbestuur van FNV voor woningcorporaties, vijf jaar lang raadslid voor de PvdA in Marum en 7 jaar voorzitter van de WMO adviesraad. In de achtergrond zal hij zich blijven inzetten voor de tennisclub van Marum en op technisch gebied voor de Brede School, ook voor de vereniging Toerzeilers waar hij jaren in het bestuur heeft gezeten.

Hij houdt nog één bijzonder bestuurslidmaatschap over: dat van de Stichting Hendrik Kikkert Fonds. Dit fonds is van een voorvader van Jan. Het fonds beheert de nalatenschap en doet onderzoek naar historie en afstamming van de Kikkert-takken.