Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders

LEEK - Burgemeester Hoekstra verwelkomde 14 december jl. twaalf nieuwe Nederlanders. Zij zijn van oorsprong afkomstig uit Bondsrepubliek Duitsland, Irak, Filipijnen, Afganistan en Syrië.

Tijdens de ceremonie werd stilgestaan bij de verkrijging van het Nederlands staatsburgerschap. Het officiële bewijzen van het Nederlanderschap zijn tijdens de bijeenkomst uitgereikt nadat de verklaringen van verbondenheid werden afgelegd.

Sinds 1 januari 2006 is het voor gemeenten verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren. De bedoeling dat gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie het naturalisatiebesluit overhandigen aan de nieuwe burgers. Als bekroning van het integratieproces wordt op deze dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.