Alsnog nieuwjaarstoespraak van burgemeester Grootegast

GROOTEGAST - Vanwege de ijzel van de afgelopen dagen ging de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Grootegast in het Spectrum in Sebaldeburen dit jaar niet door. Bijgaand in grote lijnen de toespraak van burgemeester Kor Dijkstra, die tot papier beperkt bleef...

'Gelukkig is de financiële positie van de gemeente stabiel. Zeker als we kijken naar een sluitende begroting voor het jaar 2016 en volgende jaren. De gemeenteraad heeft voor 2016 58.000 euro apart kunnen zetten voor duurzaamheidsmaatregelen voor accommodaties van verenigingen en stichtingen. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat exploitatiejaar 2015 waarschijnlijk wordt afgesloten met een negatief rekeningsaldo, dat ten laste komt van de Algemene Reserve. En deze reserve was al niet zo groot. Het eigen vermogen is de laatste jaren gedaald tot een minimaal niveau. We zullen dus goed op de centen moeten blijven passen. Deze cijfers zijn van algemeen belang en daarom noem ik ze ook. En hoewel het zaak is hier zorgvuldig mee om te gaan, in het belang van onze lokale samenleving, houdt lang niet iedere inwoner zich hiermee bezig. En dat begrijp ik ook wel. Mensen zijn toch vooral geïnteresseerd en betrokken bij wat zich in hun directe leefomgeving afspeelt.

Zware opgaven

Zoals hier in Sebaldeburen. Hier is duidelijk zichtbaar hoe belangrijk de inzet van dorpsbewoners is. De voetbalkooi naast dit gebouw is op eigen kracht gerealiseerd. En dit dorpshuis wordt gerund door een hele actieve groep vrijwilligers. Dat is vaak heel leuk, maar ook staan zij soms voor zware opgaven. Blijft de school bestaan? Wat wordt de rol van ons dorp na de herindeling? Een herindeling die gepland staat voor 2019. Bij dit soort vragen proberen wij ze bij te staan, omdat we hiervoor ook medeverantwoordelijk zijn. De gemeente probeert samen op zoek te gaan naar een toekomstbestendig dorp en dorpshuis. Onder andere hiervoor hebben wij in oktober een dorpencoördinator aangesteld, waarmee wij de afstand tot het gemeentehuis willen verkleinen. Dit onder meer ter voorbereiding op de herindeling, waarbij de fysieke afstand juist groter zal zijn.

DOP

Er gebeurt elders genoeg. Zo wist heel het Roblespark niet meer hoe hun wijk heette, omdat de witte letters die de entree markeren plotseling weer waren verdwenen. We hebben ze een keer zelf verplaatst bij wijze van 1 aprilgrap. Niet iedereen kon toen de grap waarderen, maar in Doezum hebben ze gelukkig wel gevoel voor humor. En zijn ze zeer creatief. Dit heeft de Doezumer Oudjaarsploeg ook dit jaar weer bewezen. Opende heeft een heel nieuw gezicht gekregen. Een nieuw schoolgebouw en een modern ingericht dorpshart. En nu de brug bij Balktil eindelijk weer open is, ga ik ervan uit dat het vrachtverkeer dat door Opende trekt sterk zal afnemen. In Niekerk is na jaren geduld eindelijk maar toch het Hoge Voetpad feestelijk geopend. Verder zal dit jaar worden bezien wat de financiële mogelijkheden zijn voor een kunstgrasveld voor de voetbalclub. Hoe dan ook: zolang er geen nieuwe verkiezing wordt georganiseerd door RTV Noord en het Dagblad van het Noorden blijven Niekerk, Oldekerk en Faan gezamenlijk het leukste dorp van de hele provincie Groningen.

Curringherschuur

In Kornhorn wordt volop gewerkt aan de Curringherschuur en wordt het dorpshuis helemaal aangepakt. Bij dezen nodig ik u allen alvast van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van volgend jaar in het Hornhuus in Kornhorn. Het dorp Grootegast zet zich op de kaart door mee te doen aan de pilot van het nieuwe betaalsysteem OK. In één klik betalen met je smartphone. In het gemeentehuis doen we er ook aan mee. Verder beleefde Grootegast een geweldige eerste editie van het Open Air Festival. De plannen voor een MFA bij De Leegens zullen worden doorontwikkeld en ook opent dit jaar een heus museum dat geheel gewijd zal zijn aan Lego; het bedrijf dat hier vroeger een grote rol heeft gespeeld.

K3

En dan Lutjegast, waar hopelijk dit jaar de Groene Dorpsploats bij De Baak wordt afgerond. Het afgelopen jaar heb ik me meerdere malen afgevraagd of we onze naam niet moeten wijzigen in de gemeente Lutjegast. Want hoe klein Lutjegast ook is; het brengt de ene na de andere beroemdheid voort. Na wederom een geweldige Struuntocht nam Piet Miedema afscheid als voorzitter. Wat een geweldig werk heeft hij verzet om onze omgeving onder de aandacht te brengen via deze prachtige wandeltocht. Dan de inmiddels Bekende Nederlander uit Lutjegast, Arjen Lubach. Hij heeft een eigen televisieprogramma en werd landelijk nieuws toen hij als ludieke actie aankondigde de eerste farao van Nederland te willen worden. Er zal dan vast geen plaats meer zijn voor burgemeesters, dus ik hoop dat hij nog even wacht tot 2019. Maar het meest vereerd zijn we toch met de in Lutjegast geboren Klaasje, die onderdeel is geworden van de fameuze formatie van K3. ‘Hocus pocus, iedereen kan toveren’: u merkt het, voor wie geboren is in de gemeente Grootegast blijkt alles mogelijk.

Abel Tasman

Maar hoe bijzonder al deze mensen ook zijn, het vlaggenschip van onze gemeente is en blijft Abel Tasman. Daarom wordt ook dit jaar weer de Abel Tasman Art Prize georganiseerd. Afgelopen augustus is de Tasmaanse winnares Molly nog drie weken rondgereisd door Nederland en gastvrij ontvangen door een gezin uit Zuidhorn en een gezin uit Marum. Omdat we ook na de herindeling deze unieke kunstprijs in stand willen houden, is de Art Prize dit jaar alvast ‘Westerkwartierproof’ gemaakt. Dit is gedaan door als criterium op te nemen dat alleen jongeren uit het Westerkwartier mogen deelnemen en straks dus ook iemand uit het Westerkwartier als vertegenwoordiger van Grootegast naar Tasmanië mag afreizen.

Transities

Ik heb tot nu toe vooral positieve en leuke dingen genoemd. Maar het afgelopen jaar heeft ook veranderingen met zich meegebracht die u en mij, maar vooral inwoners van onze gemeente, zorgen hebben gebaard. Zoals de transities in het sociale domein. Een jaar geleden kregen gemeenten taken vanuit de provincie en het Rijk overgeheveld op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk. Een veelbesproken maatregel was het afschaffen van huishoudelijke hulp op niveau 1. Bij de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar in het BaronTheater, zei ik te hopen dat ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2016 zou kunnen terugblikken op een jaar waarin deze grote veranderingen op een zo prettig mogelijke en correcte manier zijn verlopen. Natuurlijk is niet alles vlekkeloos gegaan, maar een positief signaal is dat wij ten aanzien van het stopzetten van huishoudelijke hulp 1, géén bezwaarschriften hebben ontvangen. Ook al worden keuzes gemaakt op basis van het algemeen belang; de invloed op het persoonlijke leven verliezen we zeker niet uit het oog.

Re-integratie

Inkomen is nog zo’n belangrijk onderwerp. Voor veel mensen is het heel normaal, maar er zijn helaas nog genoeg mensen die niet aan de bak komen, hoe graag ze ook willen. Het afgelopen jaar hebben wij 31 bijstandsuitkeringen kunnen beëindigen, omdat betaald werk werd gevonden. Hiermee scoren wij relatief gezien hoog. Ook landelijk. De effectieve re-integratie van bijstandsontvangers in onze gemeente is te danken aan de extra inzet van de consulenten en het flexibel kunnen inzetten van verschillende re-integratietrajecten. Alle mensen die in een moeilijke positie zitten, zijn gebaat bij een omgeving waardoor ze worden gesteund. Vanuit Den Haag kunnen nog zoveel wetten worden gemaakt en de gemeente kan nog zoveel beleid ontwikkelen; uiteindelijk zijn het de mensen die er vorm aan geven. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Vaak is het vervelend dat de hulp nodig is, maar goud waard dat het bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Voedselbank. Ik mocht de vrijwilligers van de Voedselbank Westerkwartier vorige maand de groepsprijs uitreiken van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs. Voor de Voedselbank geldt ook: het is vervelend dat het nodig is, maar goud waard dat het bestaat.

Breder perspectief

In Nederland, en ook in deze gemeente, heeft lang niet iedereen een makkelijk leven. Maar ik denk dat het goed is ook hier ook af en toe vanuit een breder perspectief naar te kijken. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd en te eten. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar wij mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat we in Nederland wonen. Tienduizenden mensen zetten hun leven op het spel om in Europa voet aan wal te zetten en te vluchten uit gebieden waar gevaar dreigt op iedere hoek en het opbouwen van een normaal bestaan onmogelijk is geworden. 2015 was wat dat betreft een triest jaar. We hebben vele beelden op ons netvlies staan die we liever niet hadden gezien. De angst voor terreur kwam akelig dichtbij toen op een vrijdagavond in november aanslagen werden gepleegd in het hart van Parijs.

Vluchtelingen

Wij mogen en kunnen onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van de enorme vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Hiervoor kan helaas niet opeens een oplossing uit de hoge hoed worden getoverd. Het Rijk heeft de gemeenten dan ook met klem verzocht om mee te denken aan oplossingen voor het opvangen van vluchtelingen. En ook wij zijn in gesprek met het COA over de vestiging van een azielzoekerscentrum in onze gemeente. Omdat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor de uitdaging waar ons land voor staat om asielzoekers op te vangen, maar bovenal vanuit menselijk oogpunt. De gesprekken met het COA zijn nog gaande, maar ik verwacht één dezer dagen uitsluitsel. Als er een AZC komt in onze gemeente, dan vraagt dit veel van onze inwoners, ondernemers en instellingen. Hoewel het niet overal in de wereld voorspoedig gaat, hebben we het hier in Grootegast al met al toch goed voor elkaar. Laten we dat vooral niet vergeten. Ik wens u allen een gezond, gelukkig en zeer voortvarend 2016. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken.'