Openbaarheidsmaand in Groninger Archieven

REGIO - Het is weer januari. In de archiefwereld betekent dat: Openbaarheidsmaand. Lang niet alle stukken zijn namelijk meteen openbaar, zodra ze bij een instelling als RHC Groninger Archieven belanden.

Vooral stukken met privacygevoelige informatie worden nogal eens voor een bepaalde periode uitgesloten van openbaarheid. Wat betreft een aantal van zulke stukken loopt dat embargo echter ieder jaar op 1 januari af. Deze stukken zijn dan voortaan vrijelijk in te zien. Om een kleine greep te doen, er zijn uiteenlopende zaken als de examenopgaven van de Groninger Rijks HBS, diverse dossiers van de verschillende rechtbanken, allerlei stukken van kerkelijke gemeenten, de archivalia van een Wetenschappelijke Commissie Homoseksualiteit, de handelingen van de Dienstcommissie bij de Groninger Reinigingsdienst, de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de courantiersfamilie Hazewinkel en dossiers van het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Akten

Niet op de lijst, maar natuurlijk wel openbaar geworden, zijn de akten van de Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte van 50 jaar (overlijden), 75 jaar (huwelijken) en 100 jaar (geboorten). De geboorteakten van 1915, de huwelijksakten van 1940 en de overlijdensakten van 1965 zijn vanaf nu dus voortaan vrijelijk in te zien, wat vooral prettig is voor mensen die bezig zijn met onderzoek naar hun familiegeschiedenis. Inmiddels zijn van bijna alle gemeenten, behalve de stad Groningen, deze akten al gescand en opgenomen in de digitale databank AlleGroningers. Vooralsnog zijn de registers daar alleen door te bladeren, onze vrijwilligers voeren de relevante gegevens uit de aktennog in, zodat akten met een bepaalde naam dan veel gemakkelijker terug te vinden zijn. Meer info op www.groningerarchieven.nl