Lezing over restauratie hervormde kerk van Noordhorn

NOORDHORN - In de loop der tijd zijn de opvattingen over de zorg en restauraties van deze monumenten sterk veranderd. Donderdag 28 januari houdt Jur Bekooy een lezing over de restauratie van de hervormde kerk van Noordhorn.

Koos men aanvankelijk voor de ‘harde’ restauratie, dat is herstel van het oorspronkelijk gebouw, later ging men er toe over voor het in tact houden van de wordingsgeschiedenis van het gebouw, de zgn.’zachte’ conserverende restauratie. Tegenwoordig kiest de Stichting Oude Groninger Kerken voor een ‘hybride’ aanpak: ‘Bekijk het gebouw heel goed en analyseer wat een monument architectonisch en bouwkundig nodig heeft, wat het verdient’. En wat te doen met kerken, die niet meer worden gebruikt voor de eredienst? Op 28 januari zal Jur Bekooy uit Noordhorn, bouwkundige bij Stichting Oude Groninger Kerken, voor de Historische Kring Zuidhorn vertellen over het restaureren van kerkgebouwen in het Westerkwartier en andere dorpen van Groningen. De bijeenkomst in dorpshuis ‘De Dörpsstee’ in Noordhorn begint om 20.00 uur, toegang gratis. .