'Inwoners Westerkwartier betalen honderdduizenden euro's teveel voor afval'

LEEK - ,,Inwoners van Leek en de andere Westerkwartiergemeenten betalen voor tweede achtereenvolgende jaar honderdduizenden euro’s teveel voor hun afval. In plaats van het uitvoeren van de regels, opgelegd door de landelijke en Europese overheid, hebben de Westerkwartiergemeenten besloten de plastic afvalinzameling opnieuw nog niet aan te besteden.'' Deze harde woorden zijn afkomstig van oud-raadslid Jurgen de Vries (foto), tevens inwoner van Leek. Hij richtte zich deze week in een open brief naar de raadsleden van de gemeente Leek.

,,De inzameling en sortering is weer onderhands gegund aan het bedrijf HRM te Leek, met als argument dat nog niet precies duidelijk is wat er moet gebeuren en er daarom nog geen verplicht Europees aanbestedingsdocument kan worden geschreven. De kosten van de onderhandse opdracht zijn echter veel hoger dan de verwachtte kosten van een Europese aanbesteding. Dit omdat de betrokken bedrijven, HRM en Hummel, de benodigde techniek niet in huis hebben. Er worden nu veel onnodige extra kosten gemaakt door transport naar Duitsland en handmatige voorsortering van afval'', stelt De Vries in zijn brief.

'Aantoonbare onjuistheden'

Hij vervolgt: ,,In 2015 zou door de bedrijven een pilot opgezet worden om de laatste benodigde gegevens te genereren om wél een aanbesteding te kunnen houden. De pilot is echter niet uitgevoerd en is nu verplaatst naar 2016. Nadat de Reiniging Commissie Westerkwartier nogmaals onderhandelde, is er door HRM op dit tweede contract een korting van één procent gegeven. Ook is er door HRM een boterzachte toezegging gedaan over het openbreken van het contract na zes maanden. Er kan worden gesproken indien het contract moet worden opengebroken. De raad wordt daarnaast voorgehouden dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. De informatie die aan de gemeenteraad is gegeven als reden voor het niet uitvoeren van de pilot is echter tendentieus en bevat aantoonbare onjuistheden.''

Aanbesteding uitvoeren

,,De gemeenteraden zijn door de colleges van B&W voor het blok gezet om voor het tweede achtereenvolgende jaar akkoord te gaan met de verlenging van het contract met HRM'', zegt De Vries. ,,Beweerd wordt dat pas na afloop en evaluatie van de pilot de werkelijke aanbesteding kan de worden uitgevoerd. De overheid is helder in wat het van de gemeenten vraagt met betrekking tot de afvalinzameling: een recyclepercentage van 75 procent. De reguliere partijen zoals Attero en Sita geven aan dat deze percentages met hun huidige automatische installaties gehaald worden. Er is dus helemaal geen onduidelijkheid over wat aanbesteed moet worden.''

Rekening

,,Ondertussen krijgt de burger de rekening voor het ontduiken van de Europese aanbestedingsregels'', weet De Vries. ,,En deze rekening bedraagt zoals eerder gemeld vele honderdduizenden euro’s. Dit is tevens de reden dat de tarieven in voor het zoveelste jaar op rij weer flink zijn gestegen. Naast de hogere tarieven zullen in de toekomst de eventuele boetes en claims van deze dubieuze handelswijze ook op het bordje van de bewoners komen te liggen. Dat de burgemeester en wethouders hoog spel spelen weten ze waarschijnlijk zelf ook, blijkens de ingekomen stukken van de raadscommissievergadering Leek van 20 januari. Een uitgebreid document van de huisadvocaat Trip uit 2014 geeft duidelijk aan dat het allemaal eigenlijk niet mag, maar legt tevens uit hoe het plan uitgevoerd moet worden om de regels te omzeilen. Inschattingen worden gemaakt van eventuele te verwachten claims en boetes en deze worden simpelweg ingecalculeerd.''

'Ongeoorloofde staatssteun'

De Vries gaat verder: ,,Er lijkt dus op het eerste gezicht helemaal geen enkele aanleiding te zijn voor het uitvoeren van een lokale pilot. Behalve dat de gemeente Leek belangen heeft bij de gecreëerde werkgelegenheid. De gemeente Leek is van plan Novatec-medewerkers de zogenaamde milieuzakken handmatig te laten sorteren. Het lijkt er daarnaast op dat de onderhandse gunning opgezet is om de firma HRM in samenwerking met de firma Hummel de tijd en mogelijkheid te geven om het proces van sortering van afval te ontwikkelen als bedrijfsproces. Een proces dat tot nu toe niet bij deze bedrijven aanwezig is. Dat dit dan eigenlijk neerkomt op ongeoorloofde staatssteun aan een lokaal bedrijf, is iets wat niet in de risico analyse van Trip advocaten genoemd wordt'', stelt De Vries.

Handelswijze

,,Als burger van Leek en omwonende van het bedrijf Hummel vind ik de handelswijze van de colleges onacceptabel en roep ik de politiek in het Westerkwartier op hun verantwoordelijkheid te nemen om een einde te maken aan deze ontwikkelingen. Wij als burgers draaien straks weer met z'n allen voor de kosten op'', aldus De Vries.