Oprichting PvdA Westerkwartier ligt mooi op schema

LEEK - Tijdens een inspirerende en sfeervolle bijeenkomst van de vier PvdA-afdelingen in het Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) werden zaterdag zo’n dertig actieve leden in Grand Café Borg Nienoord in Leek geïnformeerd over de voortgang van het proces van de oprichting van één gemeenschappelijke afdeling PvdA Westerkwartier.

Nadat gastspreker Annette Dupree, beleidsadviseur Marketing en Kenniscommunicatie van de Hanzehogeschool Groningen, de aanwezigen handige tips aanreikte over communicatie in de breedste zin van het woord, werd door de verschillende voorbereidingswerkgroepen verteld hoe ver zij zijn met hun activiteiten. Het voornemen is om medio 2016 de vier bestaande PvdA-afdelingen officieel op te heffen en de nieuwe afdeling PvdA Westerkwartier op te richten.

Voortgang

Achter de schermen wordt hard aan deze fusie gewerkt en tijdens dit soort bijeenkomsten worden alle leden in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te stellen van de voortgang. En natuurlijk werd ook dit keer ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tops (zaken die goed gaan) en tips (zaken die nog iets beter kunnen) aan te reiken aan de verschillende werkgroepen.