Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen in Westerkwartier

REGIO - Medewerkers van Pax Kinderhulp zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen van de zomervakantie voor Berlijnse kinderen. De jongens en meisjes die komen zijn tussen 5 en 12 jaar. De tijd dringt en Pax Kinderhulp zoek dan ook naarstig naar gastgezinnen in het Westerkwartier. De kinderen komen op 23 juli naar Noord-Nederland.

Voor armoede is er veel aandacht in Berlijn, maar voor de sociale gevolgen van die armoede is veel minder belangstelling. Armoede isoleert mensen en maakt het mensen onmogelijk om nog langer mee te doen in de maatschappij. Armoede maakt het voor ouders moeilijk om hun kinderen de gewenste ontplooiingsmogelijkheden te bieden.

Vakanties

Om deze ouders een beetje te helpen hun kinderen een kans te geven, organiseert Pax Kinderhulp vakanties voor die kinderen. Samen met Berlijnse hulpinstanties en natuurlijk gastoudergezinnen kan Pax Kinderhulp deze kinderen drie onvergetelijke vakantieweken in Nederland bezorgen. Meer dan vijftig jaar ervaring leert dat deze vakanties een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Ook voor gastgezinnen is het een belevenis om te zien wat het voor deze kinderen betekent om een beetje liefde en aandacht te krijgen.

Belangstellenden

De kinderen uit Betlijn verdienen dan ook een kans. Belangstellenden die plaats hebben om een kind te helpen door deze tijdelijk een woonadres te geven kunnen vrijblijvend informeren bij Katy Oosterhuis via 050-5011559 of oosterhuiskaty@hotmail.com. Kijk ook op de website pax.kinderhulp.nl.