Honnef ontkracht hoge afvalkosten: 'we zitten op een gemiddeld niveau'

REGIO - 'Inwoners van Leek en de andere Westerkwartiergemeenten betalen voor het tweede achtereenvolgende jaar honderdduizenden euro’s teveel voor hun afval', was hier vorige week al te lezen. De open brief waarin oud-raadslid Jurgen de Vries zijn relaas deed over de misstanden op afvalgebied in het Westerkwartier, worden echter ontkracht door wethouder Honnef van de gemeente Leek. Die stelt dat het er in deze regio lang niet zo slecht voor staat als De Vries suggereert. ,,Het is jammer dat De Vries aannames doet die niet onderbouwd worden'', stelt Honnef.

,,De afvalwereld is altijd in ontwikkeling en vooral de laatste jaren. Nieuwe regels en doelstellingen vanuit Den Haag zorgen ervoor dat de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen. De afvalinzameling in het Westerkwartier kenmerkt zich door een hoog serviceniveau en goede scheidingsresultaten. De  tarieven die de Westerkwartier gemeenten hanteren zijn in verhouding tot en vergelijkbaar met andere gemeenten op een gemiddeld niveau. De Coelo lijst geeft bijvoorbeeld een duidelijk beeld van onze positie, zoals te zien is op de website coelo.nl'', geeft Honnef aan.

Zoeken naar andere oplossingen

,,Hoewel er geen sprake is van 'honderdduizenden euro's teveel' is het wel zo dat afval kostentechnisch voortdurend aandacht behoeft en ons dwingt te zoeken naar andere oplossingen'', vervolgt de Leekster wethouder. ,,Eén van die oplossingen is te werken naar een hoger rendement bij het recyclen van de kunststof afvalstromen. Binnen Westerkwartierverband is dit rendement momenteel ruim tachtig procent. Door middel van een andere sorteertechniek en de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt is dit percentage mogelijk positief te beïnvloeden en sla je mogelijk twee vliegen in één klap. Een haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een pilot moet hierover duidelijkheid verschaffen.''

Trage besluitvorming

Honnef vervolgt: ,,Het organiseren van deze pilot is mede de reden dat er recent is gekozen voor een overgangsperiode van in totaal twee jaar. Deze pilot eerder organiseren was niet mogelijk gebleken door trage besluitvorming van de rijksoverheid in onder meer de kwestie rond de statiegeldflessen (PETflessen), uitvoeringsprotocollen en vergoedingen voor sappakken. De overgangsperiode wordt overigens niet uitsluitend voor de Westerkwartiergemeenten gehanteerd maar door veel meer gemeenten. De overgangsperiode is juist bedoeld om een gedegen aanbesteding voor te bereiden.''

Pragmatische keuze

,,De pilot wordt georganiseerd binnen de inrichting van het bedrijf Hummel recycling. De keuze voor Hummel is vooral een pragmatische: iedere andere locatie voldoet niet zonder meer'', stelt Honnef. ,,Bijvoorbeeld door het ontbreken van een vereiste vergunning of strijdigheid met het bestemmingsplan. Het bedrijf beschikt over de nodige capaciteit en kennis om dit uit te voeren en de op- en overslag en het transport van het materiaal naar de sorteerder worden vanuit hier al verzorgd. De uitkomst van de pilot dient voor het opstellen van een specificatie ten behoeve van de aanbesteding.''

'Overlast niet herkend'

,,De zogenaamde Social Return, de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, is een belangrijke component bij de aanbesteding. Dat is geen vorm van staatssteun maar in een zich sociaal opstellende maatschappij een vanzelfsprekend onderdeel. De Westerkwartiergemeenten hebben uitsluitend met HRM een overeenkomst, niet met het bedrijf Hummel recycling. Ook is er geen sprake onderhands gunnen. De bestaande structuren worden wordt gerespecteerd hetgeen een juridische voorwaarde is voor een overgangsperiode. De vermeende overlast zoals door De Vries geschetst, wordt niet herkend. Er zijn geen meldingen van overlast bekend welke betrekking hebben op deze activiteiten'', aldus Honnef.