Agrarische natuurverenigingen organiseren lezing over de grutto

REGIO - De agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer&Natuur ZWK hebben op donderdag 11 februari een lezing georganiseerd, die als onderwerp de Grutto heeft. De auteur van het boek 'de Grutto', Albert Beintema, zal de lezing verzorgen.

Albert Beintema heeft bij de universiteit Groningen gewerkt als ecoloog en was ook werkzaam voor natuurbeheer. Hij bestudeerde weide-, water- en moerasvogels in Nederland en Afrika. Ook heeft veel reizen gemaakt naar bijvoorbeeld de overwinteringsplaats van de grutto in Afrika. Albert Beintema vindt dat als één vogelsoort het verdient om uitgeroepen te worden tot vogel van Nederland, dit de Grutto moet zijn. Maar helaas het gaat niet zo goed met de grutto. ,,Het is aan ons om te beslissen of wij de grutto in ons landschap willen behouden'', zo stelt Beintema.

Lezing

De lezing van Albert Beintema over de grutto wordt op 11 februari gehouden voor belangstellenden. De lezing vindt plaats in zaal Balk te Zuidhorn en start om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.45 uur geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, er zijn geen kosten aan verbonden.