Alzheimercafé on Tour in Grootegast over juridische aspecten

GROOTEGAST - Iedereen is donderdagavond 18 februari weer welkom in het Alzheimercafé On Tour in Het Hooge Heem te Grootegast. Dit café heeft als thema 'juridische aspecten... wees er op tijd bij'.

Notaris Bert Rijks uit Roden wordt deze avond geïnterviewd door Trudy Edelman over dit onderwerp. Zelf kunnen beslissen en handelen is een groot goed in onze samenleving. Het beginsel dat de arts niet mag handelen zonder toestemming van de patiënt is zelfs in de wet vastgelegd. Maar hoe werkt dat bij mensen die niet meer goed voor zichzelf kunnen beslissen? En hoe kunnen we in het dagelijks leven iemand met dementie behoeden voor ongewenste gevolgen van zijn doen en laten en tegelijk zijn recht respecteren om besluiten te nemen die hij nog wel kan overzien.? Notaris Rijks zal de aanwezigen onder meer informeren over begrippen als wilsonbekwaamheid, zaakwaarneming en volmacht, mentorschap, curatele en het levenstestament. Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Natuurlijk zijn ook hulpverleners en anderen belangstellenden welkom. Het café wordt gehouden in de grote zaal van het woonzorgcentrum Het Hooge Heem, de Gast 4 in Grootegast en is gratis toegankelijk. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, het programma begint om 19.30 uur.