PvdA brengt werkbezoek aan veehouder in Middag-Humsterland

Westerkwartier - De PvdA-afdeling Zuidhorn heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de boerderij van Henk Pieltjes in Niehove, in het fraaie Middag-Humsterland.

Berichtgeving in de media over het onnodig afmaken van kalfjes, omdat ze te licht bevonden waren, was aanleiding voor het bezoek. Normaal gesproken worden kalfjes alleen geëuthanaseerd als er gezondheidsproblemen zijn, nu zijn er aanwijzingen dat dit gedaan wordt om het overschot aan kalveren uit de markt te halen. Tweede Kamerlid voor de PvdA Tjeerd van Dekken gaat hierover Kamervragen stellen. “In de media worden zaken altijd opgeklopt en staan er vaak onwaarheden in.” “Ik heb daarom contact gezocht met de politiek, om mijn verhaal te kunnen doen,” aldus melkveehouder en veehandelaar Henk Pieltjes. “Het verhaal ligt zeker wat genuanceerder en die aantallen kloppen ook niet, ze zijn wat overdreven!” De reactie van fractievoorzitter Mark Veenstra: ”Wat betreft de fractie van de PvdA afdeling Zuidhorn, zijn er meerdere factoren aan de hand. “De regelgeving in Europa, op het gebied van transport en de naleving van deze regels, alsmede de groei van de veestapel sinds de afschaffing van de quotering zijn zeker van invloed op deze problematiek.” “Het is ingewikkelde materie, maar de regels moeten elkaar ook niet conflicteren.” “In ieder geval zullen wij onze lijnen uitzetten naar de provincie en Den Haag”.

Aansluiting

Ook kwam de aansluiting van Middag-Humsterland bij het Westerkwartier of de andere variant, zoals G7 of G4 ter sprake. Henk Pieltjes: ”Natuurlijk zijn wij als inwoners gericht op Zuidhorn, maar de vraag tot welke gemeente we willen horen, ligt voor ons ook sterk aan in hoeverre wordt omgegaan met de grootschalige veeteelt. Grootschaligheid brengt naast grotere inkomsten, ook grotere risico’s met zich mee, zeker op het gebied van gezondheid voor dier, mens en milieu”. Aansluitend daarop beaamde René van der Goot, steunfractielid van de PvdA Provincie Groningen en Zuidhorn; “Wij maken ons zorgen over grootschaligheid, wij zijn bijvoorbeeld ook geen voorstander van megastallen, het gaat niet alleen ten koste van het milieu, maar ook van ons Groninger Landschap.” “De PvdA heeft in de raad van Zuidhorn al eens een motie ‘Slim Boeren’ ingebracht.” “Door hier uitvoering aan te geven zou er een antwoord kunnen komen op de uitdagingen, waar zowel de inwoners van de gemeente Zuidhorn, als de ondernemers in de veehouderij voor staan.”