Jubilarissen Vrouwen van Nu Tolbert gehuldigd

TOLBERT - De Vrouwen van Nu, afdeling Tolbert kwamen 16 februari jl. bijeen in de CazemierBoerderij te Tolbert voor de jaarvergadering.

Penningmeester Aaltje van der Veen nam afscheid van het bestuur en er werden diverse jubilarissen in het zonnetje en in de bloemen gezet.

Jubilarissen Vrouwen van Nu gehuldigd

Deze jubilarissen zijn zeer trouwe leden, die altijd zeer actief bezig zijn. Ze zijn onmisbaar. Het gaat om de volgende dames: 25 jaar lid: Mina Waninge, Coby Groenenstein, Jobje Groeneveld en Riekje Rozema; 40 jaar: Sjouktje Meijdam, Fokje Oosterveld, Sien.Koning , Geziena Rozema en Janny Jonker. 50 jaar: Nel Cazemier.

Over Vrouwen van Nu

Wilt u meer weten over de actieve Vrouwen van nu afdeling Tolbert? Bel dan het secretariaat: 0594-516527.