GroenLinks Zuidhorn: Inspraak inwoners bij herindeling

ZUIDHORN - De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Zuidhorn ziet een herindeling niet als oplossing. De herindeling is bedoeld om de voorzieningen te verbeteren, minder kosten te maken en minder lasten op te leggen aan onze inwoners, meer werk te laten scheppen, kortom de problemen op te lossen.

Dat blijkt niet het geval. Fractievoorzitter van GroenLinks, Klaas-Wybo van der Hoek: “Herindeling is niet de oplossing voor de problemen van gemeenten. Sterker nog er zijn steeds méér aanwijzingen, dat deze oplossing veel zaken verergert. Bij voorbeeld: het vergroten van de kloof tussen inwoners en politiek en het verhogen van de lasten van de inwoners. De gemeentelijke democratie wordt niet sterker. En ondertussen stokt in vele andere gedeelten van de provincie de herindeling of wordt het plan gans anders. De vier Westerkwartierraden denderen maar door alsof er niets in de omgeving verandert.

Drie thema's

“Wij vatten onze kritiek samen in drie thema’s: het proces, de Gemeente van de Toekomst en de naam. Deze kaders zijn bepaald door die besloten Raadswerkgroep en de Stuurgroep Herindeling. Nu moet een ieder zich realiseren dat de belangrijkste gedachtevorming en de eigenlijke beslissingen over de kiellegging van de nieuwe gemeente in de beslotenheid heeft plaatsgevonden. In de Notitie gaat het over de meest wezenlijke zaken als missie, kernwaarden en kerntaken van de nieuwe gemeente. " "Beslotenheid en geheimzinnigheid daarover is heel raar voor besluiten die decennialang de plaatselijke samenleving gaan raken. Het proces heeft per definitie dan ook een hoog gemeentehuisgordel-gehalte. Het is een elitair bestuurlijk proces. Juist als het om kaders als missie, kernwaarden en kerntaken gaat, zouden alle inwoners en brede lagen van de bevolking er inspraak in moeten hebben. Wij stellen voor om over deze Kadernotitie eerst een inspraakronde te houden en de resultaten ervan te verwerken in een definitief voorstel."

Duurzaamheid

Organisaties zullen er door de technologische ontwikkelingen (digitalisering, robotisering , papierloos, agile e.d.) de komende jaren er echt ander uit gaan zien. Werkplekken worden mobiel en verhuizen naar huis. Dus ook de Gemeente van de Toekomst verandert in veel opzichten radicaal. In de visie van GroenLinks zijn duurzaamheid (o.a. de energietransitie en klimaatneutraliteit) en de Nieuwe Sociale Kwestie (nieuwe kloof tussen arm en rijk, weinig en veel diploma’s, arme en rijke wijken, arme en rijke scholen enz.) echt de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren voor gemeenten, in ieder geval voor een nieuwe gemeente die haar aandacht moet versnipperen over tientallen kernen. Het meest tekenend voor de sfeer rond de herindeling is wel de letterlijke vanzelfsprekendheid waarmee aan het begin van de Notitie de naam wordt gepresenteerd: het Westerkwartier. Als ook hier meer open dialoog mogelijk was geweest, had het nadenken hierover van onderop met inwoners vorm kunnen krijgen. Maar “De Tuin van Groningen”, zoals iemand voorstelde, vinden misschien ook veel inwoners een passender en mooiere naam. Laat ze in ieder geval ook hierover aan het woord”, aldus GroenLinks Zuidhorn. Uiteindelijk werd de motie van GroenLinks verworpen om over deze kaders van de herindeling de inwoners inspraak te geven. Naast GroenLinks stemde alleen D66 voor dat voorstel.