Negen ondernemers koploper in 'Doelgericht duurzaam ondernemen' in Zuidhorn

ZUIDHORN - Maandag is het Koploperproject in gemeente Zuidhorn officieel van start gegaan. In dit project werken negen bedrijven uit de gemeente aan een gezamenlijk doel: duurzame winst voor mens, milieu en eigen bedrijf.

Het Koploperproject helpt mkb’ers op een doelgerichte en effectieve manier in één jaar duurzamer te ondernemen. Wethouder Henk Bakker van milieu en duurzaamheidsbeleid opende de bijeenkomst. “Dit project draagt bij aan de duurzame ambities van de ondernemers, maar ook aan die van ons als gemeente”. Vervolgens gingen de koplopers met elkaar in gesprek over de wijze waarop zij duurzame bedrijfsvoering in hun bedrijf (door)voeren." De ondernemers die mee doen zijn: Top Milieu Service uit Noordhorn, Hoekstra Bouw uit Noordhorn, Stukadoors- en afbouwbedrijf Elting uit Aduard, Attent Oldehove uit Oldehove, Mechielsen Oldehove uit Oldehove, Aannemer Wiersma Aduard uit Aduard, Koopman Logistic Group uit Noordhorn, Fruitboerderij Oudebosch uit Niehove, Hummel Tuintotaal uit Noordhorn. Met de ondertekening van de deelnemersverklaringen en opdrachtbevestigingen tijdens de bijeenkomst is het Koploperproject officieel van start gegaan. Hiermee zijn de deelnemers aan elkaar verbonden en streven zij samen naar een duurzamere manier van werken en ondernemen.

Verbinding

Wethouder Fred Stol van economische zaken en de lerende economie sloot de bijeenkomst af met zijn visie op duurzame samenwerkingsvormen voor de gemeente Zuidhorn. “Wij stoppen veel energie en middelen in het leggen van duurzame verbindingen. Door de unieke verbinding te leggen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, krijgen ook studenten een rol in dit project waar wij allen veel baat bij kunnen hebben.” Het Koploperproject Groningen helpt ondernemers op weg een concrete en praktische invulling te geven aan duurzaam ondernemen. Daarbij valt te denken aan kostenbesparingen op energie, afval en mobiliteit of aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en diensten. Gemeente Zuidhorn is aanjager van dit project. Meer informatie over dit project is te vinden op www.koploperproject-groningen.nl.