Zonnehuisgroep Noord in afgeslankte vorm door

REGIO -   Zonnehuisgroep Noord heeft woensdag cliënten, medewerkers en vrijwilligers via bijeenkomsten en brieven geïnformeerd over 'de onvermijdelijke beslissing' om tussen 2018 en 2019 nog eens vier locaties te sluiten.

Zonnehuis gaf vandaag uitvoerig uitleg over haar besluit. Met ingang van 2014 worden geen indicaties meer afgegeven voor verzorgingshuiszorg; de bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een krimpregio, minder budget, leegstand en verouderde panden liggen ten grondslag aan het noodzakelijke besluit om locaties gefaseerd te sluiten. Het betreft Zonnehuis Gockingaheem in Noordbroek, Zonnehuis De Wierde in Grijpskerk, Zonnehuis Solwerd in Appingedam en Zonnehuis Hippolytushoes in Middelstum. Tevens vinden er met een collega-zorgaanbieder gesprekken plaats voor de overdracht van twee kleine stand alone woonhavens in Leek en Grootegast. Om duidelijkheid aan cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers te bieden over de te sluiten locaties, is besloten om nu al naar buiten te treden. “Het nieuws dat nog vier locaties hun deuren gaan sluiten is vandaag hard aangekomen”, zegt Vincent Maas, die begin 2015 als interim bestuurder is gestart. “Al vanaf 2013 wordt er zorgvuldig gecommuniceerd met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders over de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord van Rutte II. Desondanks is het verschrikkelijk dat we - ondanks alle inspanningen - deze pijnlijke beslissing moeten nemen. We zijn hierover met de centrale cliëntenraad in gesprek.”

Zorg anders

De zorg is veranderd. Na de kabinetsplannen in 2013 heeft Zonnehuisgroep Noord zich actief ingezet om locaties in een andere vorm te behouden en daarmee de leefbaarheid op het Groninger platteland te versterken. Maas: “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid faciliteerden we dorps- en welzijnsvoorzieningen en werkten we samen om onze traditionele verzorgingshuizen te transformeren naar een huis met meerdere maatschappelijke functies. Door de snelle terugloop van het aantal cliënten is dit niet geslaagd.” Het aantal ouderen en kwetsbaren dat thuis verzorgd, verpleegd of ondersteund wordt, stijgt. In 2015 ontstond in bijna alle locaties leegstand. Daarom werd in oktober 2015 bekendgemaakt dat er vier locaties gesloten zouden worden. Toen is ook aangekondigd dat er nog meer locaties zouden volgen. Naast deze maatregelen heeft er een reorganisatie plaatsgevonden op zowel overhead, management als leidinggevenden. Waar meerdere locaties in een regio deels leeg staan, is concentratie van de zorg noodzakelijk. Maas licht toe: “We moeten de zorg anders organiseren en sluiten onze koers aan bij de visie van de overheid. We bieden vanaf dit jaar verzorging en verpleging thuis én zwaardere zorg in onze Zonnehuizen. Dat is ons bestaansrecht.”

Continuïteit

In het komende jaar wordt hard gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de zorgorganisatie. Met deze maatregelen is de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd en komt de bedrijfsvoering weer op orde. Dit vergt de nodige tijd, maar er is veel vertrouwen dat Zonnehuisroep Noord daarna weer een gezonde organisatie is. Er worden geen sluitingen meer verwacht. Zonnehuisgroep Noord legt de nadruk op zorgvuldigheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit van zorg. Cliënten en medewerkers worden tijdens deze ingrijpende periode persoonlijk begeleid. Maas: “Ik heb respect voor de bevlogenheid van onze medewerkers, die zich met hart en ziel inzetten voor onze cliënten, zelfs als ze hun baan kwijtraken. Dat is in deze omstandigheden geen gemakkelijke opgave en daar ben ik bijzonder trots op.”