Waterproject Westerkwartier krijgt vuurdoop bij Het Veenpluis

ZEVENHUIZEN - Bij basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen start op 9 maart om 10.00 uur een breed opgezet educatief Waterproject. De wethouders van de Westerkwartiergemeenten en de dagelijkse bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest verzorgen met de kinderen van Het Veenpluis de aftrap van het project. In totaal krijgen zo'n 2700 leerlingen van 19 basisscholen in het Westerkwartier een lesprogramma over water.

Dit gezamenlijke project van de vier Westerkwartier gemeenten, het drinkwaterbedrijf en het waterschap wordt samen met IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid) en de Stichting NDCE. Deze laatste stichting verzorgt educatieprojecten op het gebied van natuur, duurzaamheid en cultuur voor openbare en christelijke scholen in het Westerkwartier. Ook CultuurClick Groningen en verhalenvertellers van de Stichting Mien Westerkwartier worden ingeschakeld.

Doelstelling

In Groningen en Noord-Drenthe gaan de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven meer samenwerken binnen de waterketen. In deze regio zijn zeven clusters opgericht waarvan het Westerkwartier er één is. Het doel van deze samenwerking is: kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen, en ruimte voor innovatie en educatie. Eén van de projecten die hieruit voortvloeit, is het educatieproject 'Ons water in jouw klas'. De doelstelling is om basisschoolkinderen meer bewust te maken van het water in de leefomgeving. De basisschool is de voordeur naar de maatschappij. Via de leerlingen worden bijvoorbeeld ook ouders, grootouders en buren bereikt.

Waterkringloop

Water heeft vele gedaanten, maar in dit lesprogramma gaat het over de waterketen drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering: de zogenaamde kleine waterkringloop. Ook wordt aandacht geschonken aan het bewustmaken van het feit dat water een kostbaar goedje is: bijvoorbeeld niet verspillen, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken (dat verpest toekomstig drinkwater) en geen verkeerde spullen door het riool spoelen. Het project wordt gezien als een pilot; als het slaagt wordt het mogelijk ook in de andere samenwerkingsclusters toegepast.