Alzheimercafé Zuidhorn: 'Rondom Levenseinde'

ZUIDHORN - Komend Alzheimercafé in Zuidhorn, 24 maart, is Professor Doctor Doeke Post te gast. In zijn boek: "De dood komt steeds later" behandelt hij thema's als ouder worden en omgaan met de laatste levensfase en waardig sterven.

We worden steeds ouder maar er komen ook steeds meer chronisch zieken bij. Hoe gaan we met deze problematiek om? Dat is de vraag die prof. Post stelt en waarop hij antwoord probeert te geven. Post was jarenlang werkzaam als huisarts en hoogleraar Sociale Geneeskunde in Groningen. Hij publiceert over uiteenlopende medisch/ethische thema's. De opzet van dit Alzheimercafé is iets anders dan gebruikelijk. De inleiding duurt drie kwartier en na de pauze is er dan weer gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst op donderdag 24 maart is van 19.30 tot 21.00 uur in Grand Café Zonnehuis Oostergast. De deuren zijn open vanaf 19.00 uur en na afloop is er gelegenheid om nog iets te drinken.