Oostergast Zuidhorn bezig met 'Wij ontmoeten'

ZUIDHORN - Oostergast Zuidhorn is een wijk met een open karakter waar behoefte is aan verbintenis. Verbintenis tussen de inwoners van de Oostergast én verbintenis tussen de inwoners van de Oostergast, de bewoners van de Zonnehuisgroep Noord en de bewoners van De Zijlen.

Uitgangspunt voor de realisatie van een speel- en ontmoetingsplek bij het Zonnehuis is een ontmoetingspunt waarbij alle leeftijdsgroepen van de Oostergast elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Hierbij staan centraal, veiligheid, sociale cohesie, ontmoeten, bewegen en beleven. Het initiatief voor de belevings- en speeltuin is genomen door bewoonster Hanneke en haar zoontje Laszlo. Door hun enthousiasme zijn enkele buurtbewoners aangehaakt om vorm te geven aan het ontmoeten tussen de inwoners van de wijk, de bewoners van de Zonnehuisgroep en De Zijlen. Het initiatief loopt sinds begin 2015.

Aan de slag

Gedurende dat proces zijn vertegenwoordigers van de Zonnehuisgroep, de gemeente Zuidhorn, Stichting de Zijlen, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, FEM-office (Hanzehogeschool) en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met buurtbewoners aan de slag gegaan. Er hebben ondertussen diverse acties plaatsgevonden waaronder een buurtonderzoek en Hummel tuintotaal heeft een 3D ontwerp gemaakt. Lopende 2015 hebben buurtbewoners van de Oostergast de regie weer overgenomen van de professionele organisaties. Gelukkig blijven deze organisaties wel nauw betrokken bij het plan.