Ingezonden: De Wierde

GRIJPSKERK - (INGEZONDEN) De Wierde Grijpskerk gaat sluiten. Op zich nog een nieuw en goed ogend gebouw. Maar toch al ca. 10 jaar oud. Zuidhorn gaat voor.

Als je wat wilt, zijn er altijd argumenten. Een reden tot sluiting: mensen moeten langer thuis wonen. Maar er is een grens. In mijn woonplaats zag ik in de supermarkt een demente bejaarde lopen. Zijn broek zakte af, de mijne ook. Er is een grens aan de VVD zorg. Daar kan geen geschipper over zijn. Zorg per dorp of per oorspronkelijke gemeente moet blijven! Dat betekent samen wat doen. Aansluiting bij andere zelfstandige verzorgingshuizen als Het Hooge Heem (Grootegast) is een optie. Maar zitten organisaties die bewust hebben gekozen voor kleinschaligheid, op uitbreiding te wachten? Zo niet, rest alleen een coöperatief dorpsinitiatief. Basisvoorwaarde: de bestemming gebouw/terrein De Wierde wordt /blijft exclusieve ouderenzorg. Op die manier kan eigenaar Vestia belemmert worden het pand/terrein commercieel maximaal uit te nutten. Dat is het vertrekpunt voor verdere stappen tot behoud van De Wierde. Dus geen bestemmingsplanwijzigingen. Op u, college van B en W, en u raadsleden van de gemeente Zuidhorn rust dus een grote morele verantwoordelijkheid. Ik schrijf dit uit het verre Krimpen aan den IJssel omdat mijn moeder (99) net als alle andere zwakke ouderen liefdevol wordt verzorgd in de kleinschalige De Wierde. En een zelfstandige Wierde hoeft geen concurrent te zijn voor andere zorginstellingen in de omgeving. Hendrik Oudman, Krimpen aan de IJssel