TSN Verpleging en verzorging blijft

REGIO - Nu TSN momenteel veel in het nieuws is, vindt een afdeling binnen het bedrijf het belangrijk om onderscheid duidelijk te maken tussen TSN Huishoudelijk hulp en TSN Verpleging en Verzorging.

Met TSN Verpleging en Verzorging gaat het goed en deze is niet getroffen door het faillissement van de huishoudelijke hulp. Wij blijven zorg leveren zoals voorheen. Dit is niet altijd duidelijk en dat voor veel onrust zorgt bij cliënten en familie. Het bedrijfsonderdeel TSN huishoudelijk hulp, dat de laatste tijd veelal in de media ter sprake is, staat los van de verpleging en verzorging. TSN verpleging en verzorging biedt persoonlijke zorg thuis. De wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen eigen bijdrage. TSN verpleging en verzorging is een apart bedrijfsonderdeel van TSN thuiszorg. TSN verpleging en verzorging biedt onder meer
  • - Basis zorg (wassen/douchen/kleden enzovoort).
  • - Zorg na ziekenhuisopname.
  • - Ondersteuning en verzorging bij terminale zorg.
  • - Intensieve en incidentele nachtzorg.
  • - Technische zorg (bijvoorbeeld infuuspompen).
  • - Personenalarmering.
  • - Specialistische zorg (bijvoorbeeld door een Wond of Parkinson verpleegkundige).
  • - Casemanagement (bijvoorbeeld in de Dementiezorg).
Waar nodig is er intensief maar ook incidenteel overleg met familie, mantelzorgers, huisarts en andere hulpverleners, om de zorg optimaal af te stemmen op de behoeften en wensen van de cliënt. TSN is 24 uur per dag bereikbaar via 0594-696298 en Grootegast@tsn-thuiszorg.nl