Van Horssen en Van Ophoven: 'veel vooroordelen'

LEEK - Het lijstje met vooroordelen over advocaten is lang. Heel lang… ‘Witwassers, snelle jongens in dure auto’s, leugenaars die criminelen vrijpleiten’, dat zijn nog maar een paar van de termen die rondgaan over de advocatuur.

Mr. Christa Kamp-Wiggers erkent dat advocaten niet altijd een goed imago hebben. “Ik kan natuurlijk niet al deze vooroordelen wegnemen en dat moet ik waarschijnlijk ook niet willen. Echter, het meest wijdverbreide misverstand over advocaten wil ik hier wel bespreken, te weten dat advocaten “geldwolven en zakkenvullers” zouden zijn. Dat beeld klopt namelijk over het algemeen niet en meer in het bijzonder klopt het voor ons kantoor zeker niet.” Mevrouw Kamp-Wiggers is sinds 2008 verbonden aan Van Horssen & Van Ophoven advocaten en mediators en is werkzaam op de vestiging Leek. Ze studeerde in 2002 af aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze werkzaam was bij de vakgroep rechtstheorie aan de Groningse Universiteit. Ze heeft ruime ervaring met het personen- en familierecht. Ze behandelt onder andere echtscheidingen, omgangszaken, alimentatiezaken, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen.

Sociaal

“Ons kantoor, Van Horssen en Van Ophoven, kenmerkt zich namelijk door een sociaal karakter. Dat betekent onder andere dat wij er bewust voor kiezen om ook mensen die geen ‘dure advocaat’ kunnen betalen, bij te staan. Wij doen dat bijvoorbeeld doordat wij als advocaat ook op basis van gefinancierde rechtshulp werken. Gefinancierde rechtshulp wordt in de volksmond ook wel pro deo-advocatuur genoemd of advocaat van onvermogen’.” “Dat systeem houdt in dat, als de cliënt qua inkomen en vermogen binnen bepaalde grenzen valt, aan ons kantoor in principe alleen een eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dat is een vast bedrag waarvoor wij als advocaat de hele zaak behandelen. Ze behandel ik soms echtscheidingsprocedures, waarbij de kosten in totaal voor de cliënt om en nabij de 380 euro bedragen. Natuurlijk is dat voor sommige mensen nog steeds een fors bedrag. Is dat het geval, dan help ik om uit te zoeken of er bijzondere bijstand verstrekt kan worden, zodat de advocaatkosten wellicht zelfs helemaal vergoed worden.” Wie niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, betaalt in beginsel een uurtarief. “Maar ook dan laten wij ons sociale karakter zien en kijken wij op maat naar de situatie. Wij denken mee en beoordelen samen of er bijvoorbeeld een vaste prijs afgesproken kan worden of een gereduceerd uurtarief. Ook dan bespreken wij dus vooraf op een transparante en inzichtelijke wijze wat de omvang van de te verwachten kosten zullen zijn”, aldus mevrouw Kamp.

Gespecialiseerd

“Een ander misverstand dat wel eens rondwaart, is dat ‘sociale advocaten’ niet deskundig zijn en dat de zaken door een stagiaire worden behandeld. Ons kantoor kenmerkt zich door zeer gespecialiseerde advocaten, waarbij iedere advocaat al minimaal twaalf jaar praktijkervaring heeft. Daarbij komt dat wij met meerdere advocaten op kantoor werkzaam zijn (in totaal vijf), daardoor hebben wij ons, ieder op een eigen rechtsgebied, goed kunnen verdiepen. Wij kunnen door die specialisatie juridische diensten van zeer hoog niveau bieden.” “Sommigen denken wellicht dat ik hier voor ‘eigen parochie’ preek. Om te laten zien en merken dat wij werken zoals beschreven, wil ik iedereen graag uitnodigen om contact op te nemen en vervolgens een keer langs te komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek”, besluit mevrouw Kamp. Voor meer informatie: telefoon 0594-515396 of zie de website www.advoleek.nl