Basisscholen Grootegast bezig met democratie

Grootegast -  GROOTEGAST - De gemeenteraad van Grootegast stelt een bedrag beschikbaar om aandacht te geven aan de belangstelling voor politiek onder de oudste kinderen van basisscholen.

Er is een project opgezet dat 19 mei zal uitmonden in een jeugdraadsvergadering met elf- en twaalfjarige basisschoolleerlingen. Tijdens deze vergadering zal op democratische wijze worden gekozen aan welke van de drie maatschappelijke organisaties in de gemeente Grootegast het bedrag wordt geschonken. De organisaties die in aanmerking komen zijn: IVN Grootegast e.o.;Veilig Verkeer Nederland, afdeling Grootegast; Het Rode Kruis, afdeling Noord-West Groningen In de aanloop naar deze raadsvergaderingen is een lesbrief gemaakt voor de leerkrachten van vijf basisscholen in de gemeente die aan het project meedoen. In de groepen 7/8 is inmiddels voor een groot deel aandacht geschonken aan deze lesbrief. Vervolgens krijgt elke deelnemende klas een gastles van een bijzondere docent: vijf gemeenteraadsleden gaan in op het werk van de gemeente en de gemeenteraad in het bijzonder. Op de foto geeft raadslid Myra Eeken-Hermans een gastles op de Johannes Bogermanschool te Grootegast. Een verzoek van de scholen was om in het project ook een bezoek aan de gemeentewerf en de brandweer mee te nemen. Een aantal scholen is hier inmiddels op bezoek geweest.