Vrijwilligersorganisaties presenteren vacatures op Werkplein Noord-Groningen

REGIO - Dinsdag 7 juni houdt het Werkplein Noord-Groningen in Winsum de laatste ‘Reuring in de Tent’ voor de zomerperiode.

Werkgevers zijn met vacatures aanwezig en werkzoekenden kunnen hun CV laten checken of deelnemen aan een workshop. Dit met als doel om de kansen op betaald werk te vergroten. Inzet als vrijwilliger kan ook een opstap zijn naar betaald werk en is tegelijkertijd een zinvolle dagbesteding. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft tijdens de Reuring informatie over de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk. Tijdens deze editie van Reuring informeren de Verzoamelstee’s in gemeente Bedum, Het Groninger Landschap, De Zonnehuizen De Marne en ’t Olde Heem, VluchtelingenWerk Noord-Nederland afdeling De Marne en Winsum, Stichting Peuterspeelzalen gemeente Eemsmond en het vervoersproject in gemeente Eemsmond over hun werkzaamheden en vrijwilligersvacatures. Van 10.00 tot 12.00 uur, Werkplein Noord-Groningen, Ubbo. J. Mansholtplein 2 te Winsum.