Rekenen met tablets op Hendrik de Cockschool in Ulrum

ULRUM - Sinds september 2014 leren de kinderen van groep 7 op de Hendrik de Cockschool rekenen met behulp van een tablet. Het programma heet Snappet en is gebaseerd op de rekenmethode 'Wereld in getallen'.

Leerkracht Remco Kiers van groep 7/8 heeft affiniteit met ICT en begon als één van de eerste leraren in Groningen met deze methode. Vanwege de goede resultaten krijgt groep 4 dit schooljaar óók rekenles met een tablet. Het gebruik van een tablet komt in plaats van het boek. De leerkracht geeft eerst uitleg van een minuut of 10 en daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Eén som per keer, zo werken ze geconcentreerder en leren ze meer. De leerlingen zien gelijk of ze de vraag goed of fout hebben beantwoord en een groene krul motiveert enorm. Remco: "De leerlingen kunnen met hun antwoorden punten verdienen en dat vinden ze erg leuk". Vanaf een computer in de klas houdt Remco de resultaten en het tempo in de gaten. Dat weten de kinderen ook, dus lanterfanten is er niet bij. Remco: "Je ziet meteen op de computer wie het goed begrijpt of wie wat meer aandacht nodig heeft". Zijn ze klaar met de lesstof, dan kunnen ze extra sommen maken en daarmee nog meer punten verdienen. Remco: "Alle leerlingen, ongeacht hun niveau, leren meer en scoren beter met het gebruik van een tablet. De groep is enorm vooruitgegaan." Wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen toont ook aan dat het leerresultaat van alle leerlingen sterk verbetert.

Voordeel

Het voordeel is zowel voor de leerling als de leerkracht groot. Remco: "Er is geen nakijkwerk meer, dat doet de tablet en dat betekent een enorme tijdswinst. Je besteedt je tijd volledig aan uitleg en ondersteuning van de leerling. Je kan veel nauwkeuriger zien wat er goed gaat en wat niet." Daarvan zijn eenvoudig rapporten uit te draaien per groep en per leerling. Leerlingen kunnen dit zelf ook op de tablet zien. De leerling krijgt eenvoudig extra lesstof aangeboden bij zijn of haar niveau. In de kleine groep 4 krijgen de vier leerlingen eerst instructie van leerkracht Marlies Harkema en daarna gaan ze zelfstandig werken op hun eigen niveau. Ze hebben een weektaak en eigen leerdoelen. Op het dashboard krijgt de leerkracht een duidelijk overzicht waarop staat wat een leerling goed beheerst en waar een leerling nog moeite mee heeft. Met een druk op de knop wordt een leerdoel klaargezet waar de leerling een periode aan gaat werken. De oefenstof van de eigen leerdoelen passen precies bij het niveau van de leerling. Per leerdoel kan een leerling sterren behalen door sommen te maken en daarmee punten te verdienen. De kinderen zijn zeer gemotiveerd om een ster te behalen. Marlies: "De leerlingen krijgen veel inzicht in hun eigen leerproces, doordat de som gelijk nagekeken wordt. Als de som fout is, kunnen ze deze nog verbeteren tot de som goed is gemaakt". Als de verplichte opdrachten van de week klaar zijn, kunnen de leerlingen nog meer sommen maken. Renne: "Ik kies altijd voor vragen over liters, dat vind ik leuk". Mara (groep 4) bekijkt graag haar eigen rapport om te kijken hoeveel punten te heeft en zegt: "typen gaat veel sneller dan schrijven!". Zijn er dan eigenlijk nog nadelen aan dit systeem? Edward (groep 7): 'Ja, als de tablet leeg is of de WiFi valt uit". Maar dat gebeurt gelukkig bijna nooit en dan hebben we altijd het boek nog.