Niezijl wordt beloond met Buurtlabel Veilig Verkeer

NIEZIJL - Wethouder Bert Nederveen reikt maandag 18 juli het Buurtlabel Veilig Verkeer uit aan de verkeerswerkgroep in Niezijl. Om 19:00 uur vindt de uitreiking plaats bij het speelveld aan de Stein van Malsenstraat.

Het Buurtlabel is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland om verkeersveiligheid in buurten te stimuleren. De verkeerswerkgroep in Niezijl had zich in eerste instantie bij Veilig Verkeer Nederland gemeld omdat ze aandacht wilden vragen voor de krappe bocht in de kruising Hoofdstraat – Hogedijk. Daarna is besloten om het project breder op te zetten en ook aandacht te vragen voor de gereden snelheden in het dorp. Maandag 18 juli wordt het begin van de spelweek aangegrepen als startmoment voor verschillende acties om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. In deze week gaan de kinderen bestuurders controleren op de gereden snelheid waarna door de wijkagent hardrijders staande gehouden worden. De kinderen mogen de bestuurders vervolgens aanspreken op de gereden snelheid. Daarnaast wordt aan alle bewoners 30km/u stickers voor op de vuilcontainer uitgedeeld en wordt gevraagd een convenant te ondertekenen waarin zij aangeven voortaan niet meer de maximumsnelheid te overschrijden in Niezijl. Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland. De toekenning van dit label betekent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is, maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal één maal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd. Dit is het eerste Buurtlabel wat in de gemeente Zuidhorn wordt uitgereikt.