‘Helmantels’ in museum Wierdenland

EZINGE - Tot ieders verrassing bleken bij de opening van de tentoonstelling 'Het Wierdenmenu' op 1 juli in museum Wierdenland verscheidene werken van Henk Helmantel te hangen. Het museum had al een schilderij van Helmantel in bruikleen dat hij eerder speciaal voor een expositie in het museum had geschilderd.

Nu hangen er echter zelfs 11 werken. Dit was niet gepland maar in de week voor de opening bood Helmantel spontaan aan meer werk uit te lenen. Het museum is daar graag op in gegaan, te meer omdat op alle doeken het thema van de lopende expostie terug komt: voedsel of voorwerpen waarin dat bereid of bewaard wordt. Ze vormen daarmee een waardevolle aanvulling. De expositie Het Wierdenmenu heeft als onderwerp de eetgewoontes van de oude wierdenbewoners: wat aten ze, hoe maakten ze het klaar en hoe bewaarden ze het? En hoe gezond was het eigenlijk in vergelijking met onze schijf van vijf. Er is veel te zien en te doen: archeologische vondsten, oude gebruiksvoorwerpen, microscopen om de zaden te onderzoeken, workshops, lezingen. Kortom, een kijkje in de keuken van de wierdenbewoners. De tentoonstelling loopt nog tot 30 oktober. Voor meer informatie zie www.wierdenland.nl of op de Facebookpagina.