Westerkwartier: 100 jaar tennis

ZUIDHORN - Begin vorige eeuw waaide de tennissport vanuit Engeland over naar onze provincie Groningen. Voor het eerst zou zijn gespeeld op een weiland nabij de boerderij van Mansholt in de Westpolder boven Zoutkamp.

In de Ommelanden worden de eerste tennisverenigingen opgericht. Het initiatief hiertoe ging uit van de boerenjeugd die ook wel eens wat 'dieverdoatsie' wilde. Uiteindelijk zijn er vijf bonden die onderlinge toernooien organiseren. Een daarvan is de Tennisbond “Het Noorden”, kortheidshalve de THN, in 1915 opgericht door de tennisverenigingen van Aduard, Bedum, Grijpskerk en Noordhorn met als werkgebied het Westerkwartier en omstreken. Op 11 juli 2016 is in “De Gouden Leeuw ” te Noordhorn de jubileumbundel gepresenteerd ter gelegenheid van 100 jaar THN in het Westerkwartier der provincie Groningen. Het beschrijft de ontwikkeling van het tennis in onze provincie - met name de Ommelanden - in het algemeen en in het Westerkwartier in het bijzonder. Henk Koot, voorzitter van de THN, heeft oude notulenboeken uitgeplozen en gebruik gemaakt van historisch materiaal uit de Groninger Archieven. In de jubileumbundel worden echter niet alle vragen opgelost, met name ten aanzien van de wisselbekers.

Bekers

In 1928 stelt de NLTB, voorloper van de KNLTB, een wisselbeker ter beschikking voor de zogenaamde “Vijf Kringen Wedstrijden”, later voortgezet onder de naam “Vier Bonden Wedstrijden”. In 1930 volgt de beker voor de “Drie Bonden Wedstrijden”, die in 1937 definitief in ontvangst wordt genomen door de voorzitter van de THN, de heer Weitering uit Zuidhorn. Waar deze beker zich nu bevindt, is tot nu toe onbekend. In 1938 zorgt de NLTB voor een tweede maar nu eeuwigdurende wisselbeker, die in 1959 voor het laatst in handen zal vallen van de Noord Groninger Tennis Bond, de NGTB. De NLTB had als oogmerk om door het ter beschikking stellen van deze wisselbekers de Groninger bonden tot aansluiting bij de landelijke bond te bewegen. Holland was ver weg, de Zuiderzee nog Zuiderzee, een treinreis naar Holland een Ommelandse reis. In Drenthe en Fryslân ontwikkelde het tennis zich een rustiger tempo. De Groninger bonden waren voornamelijk op elkaar aangewezen. De grote veranderingen komen in de jaren zeventig. De ballotage verdwijnt, gravelbanen worden aangelegd, de auto neemt de plaats in van de fiets, de trek van “Stad” naar Ommeland komt op gang. Enkele tennisverenigingen tellen uiteindelijk meer leden dan de gehele THN in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Taken worden overgenomen door leden verenigingen of het tennisdistrict. Het belang van de THN neemt af en uiteindelijk wordt het besluit genomen om de THN te ontbinden na viering van het 100-jarig bestaan. Ter afsluiting nu de publicatie van de THN jubileumbundel over 100 jaar tennis in het Westerkwartier der provincie Groningen.