Nieuwe bestuurssamenstelling Stichting Klassiek Leek

LEEK - Stichting Klassiek Leek heeft sinds 1 augustus een nieuw bestuur. De twee vacante plekken zijn ingevuld door  Wim Oostinga en Tity de Haan-Luimstra.

Met Jan Slomp, één van de initiatiefnemers van de stichting, bepalen deze personen in het vervolg het beleid van de stichting, stellen ze de financiële richtlijnen vast en hebben ze de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Jan Slomp blijft voorzitter en geeft leiding aan de stichting, het penningmeesterschap is overgenomen door Wim Oostinga en Tity de Haan-Luimstra is verantwoordelijk voor het secretariaat. Beide toegetreden bestuursleden hebben op hun terrein de nodige ervaring. Stichting Klassiek Leek is opgericht op 12 maart 2015 en stelt zich als doel het organiseren van klassieke concerten in Leek en omstreken. Daarnaast wil de stichting een brug slaan naar verzorgings- en verpleeghuizen om ook daar concerten te verzorgen. Stichting Klassiek Leek is een stichting zonder winstoogmerk en is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties. Met het aantreden van het nieuwe bestuur, treden de bestuursleden mevrouw J. de Vries en de heer P. Leeflang terug, in verband met respectievelijk gezins- en werkomstandigheden. Door achter de schermen mee te denken blijft de heer Leeflang wel betrokken bij de stichting.