Problemen Jeltemahuis Niekerk worden aangepakt

NIEKERK - Het ‘slechte onderhoud’ van het Jeltemahuis in Niekerk wordt naar verwachting in de tweede helft van augustus door verhuurder Zonnehuisgroep Noord aangepakt.

Nadat huurders van het Jeltemahuis aan de verhuurder Zonnehuisgroep in april een brief stuurden vond er in juni een overleg tussen beide partijen plaats. De heer Van Wees, Manager Facilitair Bedrijf Zonnehuisgroep Noord, geeft in een brief aan dat de meeste problemen zullen worden aangepakt. Brandmelders Zo zullen per appartement twee brandmelders worden geplaatst die alleen een signaal afgeven binnen de woning en is er een plan van aanpak voor de basisventilatie en de brandgevaarlijke situatie in de tweede slaapkamer. Lift Voor de klachten over de lift wordt onderzoek gedaan naar een personenlift die meer geschikt is voor het gebouw. Hoge verwarmingskosten Een gesprek met DENN over de bijzonder hoge kosten van de verwarming heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dit terwijl de huurders wel elke maand hoge voorschotten moeten betalen. De huurders zijn boos want zij betalen ongeveer het dubbele aan kosten voor verwarming in vergelijking tot de situatie met een eigen cv-ketel per appartement. Het komt erop neer dat elke huurder aan DENN bijna 75 euro aan vaste lasten betaalt waarna daar bovenop de daadwerkelijk verwarmingskosten nog komen. De huurders houden goede hoop dat Zonnehuisgroep Noord (de verhuurder) en Wold en Waard (de eigenaar) de problemen binnen een redelijke termijn zullen oplossen.