Alzheimercafé Zuidhorn viert tienjarig jubileum

ZUIDHORN -  Het Alzheimercafé Zuidhorn viert donderdagavond 1 september feest. Al tien jaar lang wordt elke maand een informele avond gehouden voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden.

De doelstelling van het café is het uitwisselen van informatie en ervaringen voor iedereen die op welke manier dan ook met dementie in aanraking komt. De informele sfeer en de ruimte voor interactie en onderling contact maken dat de avonden erg gewaardeerd worden door bezoekers. Zij vinden bij elkaar vaak herkenning in de zorgen en moeiten waar ze mee te maken krijgen. Er is ruimte om dat met elkaar te delen, zowel in de groep als met een tafelgenoot tijdens een kop koffie in de pauze. Eén van de vrijwilligers vertelt dat zij het een grote waarde van het café vindt dat mantelzorgers elkaar ontmoeten en hun mooie en verdrietige ervaringen kunnen delen. Ook professionals die werkzaam zijn met mensen met dementie, hebben de weg naar het café gevonden. Dat heeft een grote toegevoegde waarde: zij kunnen de bezoekers met raad en zo nodig met daad bijstaan. Invulling van een café-avond Voor elke caféavond wordt een spreker uitgenodigd die door de gespreksleider van die avond een half uur geïnterviewd wordt over een bepaald onderwerp. Allerlei onderwerpen passeren op de avonden de revue, zoals ‘wat is dementie?’, ‘hoe wordt de diagnose gesteld?’, ‘welke rol speelt de huisarts’ en ‘ waar vindt ik de hulp en ondersteuning die ik nodig heb als ik mantelzorger ben van iemand met dementie?’. Na een ruime pauze is er voor de bezoekers gelegenheid om de spreker vragen te stellen. De sprekers zijn vanuit hun werk betrokken bij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Met hun deskundigheid en ervaring kunnen zij veel relevante informatie geven aan de doelgroep. Zo zijn de afgelopen periode een notaris, creatief therapeut, muziektherapeut, huisarts, casemanager, diëtist en mantelzorgconsulente als sprekers uitgenodigd. Tien jaar Het Alzheimercafé wordt georganiseerd vanuit stichting Alzheimer Nederland en door het land heen zijn tientallen cafés te vinden. Ook in de noordelijke provincies worden meerdere cafés gehouden waarbij de cafés van Leek, Roden en Zuidhorn regelmatig samenwerking zoeken op organisatorisch gebied. Het café van Zuidhorn heeft door de jaren heen verschillende locaties gehad. Tegenwoordig heeft het zijn plek gevonden in het Grand Café van het Zonnehuis in Zuidhorn. De organisatie van het Alzheimercafé Zuidhorn wordt financieel ondersteund door de gemeente Zuidhorn en is in handen van Zonnehuisgroep Noord, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, TSN, Team 290 en een enthousiaste groep vrijwilligers. Gespreksleiders, gastdames, pianist en de mannen van de techniek zorgen met elk hun eigen taken dat de avonden goed georganiseerd verlopen. Door de jaren heen zijn veel vrijwilligers gekomen, een aantal ook weer gegaan, maar een vast gezicht in al die jaren is gebleven Piet Agema met zijn zorg voor de techniek. Onderwerpen komend seizoen Het komende seizoen wordt op elke eerste donderdag van de maand een caféavond georganiseerd. De eerste avond – op 1 september – belooft een feestelijke avond te worden in verband met het tienjarig bestaan. ‘Duo à la carte’ zal met een interactief, muzikaal programma de avond verzorgen waarbij voorwerpen en verhalen van vroeger een plek zullen krijgen. Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De zaal is vanaf 19.00 open, het programma begint om 19.30uur. Het programma voor het komende seizoen: 1 september Feestelijke opening m.m.v. Duo à la carte 6 oktober: De wondere wereld van dementie 3 november: Dementie en intimiteit 1 december: Dementie en depressie 5 januari: Dementie en mantelzorg 2 februari: Vrijheid en veiligheid bij dementie 2 maart: Veilig in het verkeer 6 april: De diagnose stellen: over de geheugenpoli 11 mei: Boekbespreking door auteur van 'dan wappert mijn hart naar je toe'