Aanpak overlast motorcrossers in Marnewaard

MARNEWAARD -  Motorcrossers zorgen voor overlast in het militair oefenterrein Marnewaard in het Lauwersmeergebied.

Er komen regelmatig klachten van wandelaars en fietsers die bijna zijn aangereden door crossende motoren en quads. Defensie ziet zich genoodzaakt verdergaande maatregelen te treffen omdat de laatste tijd deze overtredingen erg zijn toegenomen en er veel gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Daarnaast veroorzaken de motoren schade aan het natuurgebied en het oefenterrein. De toegang voor gemotoriseerd verkeer is in de Marnewaard uit den boze. Omdat handhaving niet voldoende resultaat oplevert, is Defensie met het Openbaar Ministerie (OM) en Koninklijke Marechaussee (KMar) in overleg om de crossoverlast te kunnen betitelen als een economisch of milieudelict. Op die manier kunnen dan zwaardere straffen worden opgelegd, zoals inbeslagname van motoren en Quads. Het toezicht en de handhaving worden de komende maanden uitgebreid.