Vrijwilligers Westerkwartier ondersteunen terminale patiënten

LEEK - Als aanvulling op de reguliere thuiszorgorganisaties heeft een aantal vrijwilligers uit het Westerkwartier een training gevolgd voor vrijwilliger terminale ondersteuning.

Al ruim tien jaar bestaat de mogelijkheid om de hulp in te roepen van vrijwilligers voor mensen in de terminale fase. Dit betekent dat naast de reguliere professionele thuiszorg er op gewenste tijden een vrijwilliger de patiënt gezelschap kan houden. Veel van de mensen die uitbehandeld zijn, geven er de voorkeur aan om in de eigen vertrouwde omgeving te overlijden. Vooral om de mantelzorger in dit proces te ontlasten en de patiënt extra aandacht te geven, kunnen vrijwilligers zo nodig meerdere malen per week langskomen. Zij hebben geen verpleegkundige of zorgtaken. Het gaat om het 'er zijn', om extra aandacht. In het Westerkwartier staat een groep goed getrainde gemotiveerde en ervaren vrijwilligers hiervoor klaar. Informatie hierover kunt u krijgen bij de VPTO, Dienstencentrum De Schutse in Leek, 0594-512334