GroenLinks stelt vragen over woningbouw Grijpskerk

ZUIDHORN - GroenLinks in de gemeenteraad van Zuidhorn vraagt aandacht voor de woningbouw in de dorpen van de gemeente.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: ,,Jarenlang pleiten wij voor het bouwen van woningen ook in de dorpen buiten de hoofdkern Zuidhorn. Door de crisis vanaf 2008 is dat een tijd lang niet mogelijk geweest. Nu die tijd eindelijk voorbij lijkt te zijn en de woningmarkt aantrekt, moeten onze dorpen ervan profiteren. Enkele woningen per jaar erbij zijn doorslaggevend voor de leefbaarheid in een dorp. Nu moet die woningbouw in onze dorpen sterk bevorderd worden. De gemeente kan daar invloed op hebben.” Grijpskerk Door Michiel Pellenbarg, GroenLinks-raadslid en fractiespecialist, zijn naar aanleiding van de recente discussie in Grijpskerk vragen gesteld aan het college van B&W. Deze luiden als volgt: ,,Er is veel te doen rondom nieuwbouw in Grijpskerk. Lokale ondernemers stellen dat de behoefte er is en dat ze bereid zijn hiervoor te bouwen. De gemeente zou het obstakel vormen waardoor dit desondanks niet gebeurt, terwijl ons regionale woningmarktbeleid stelt dat in elk dorp ruimte moet zijn voor initiatieven. Waar zit de kink in deze kabel?" Met de beslissing om de Wierde in stand te houden door het geplande multifunctioneel centrum hier te vestigen, wordt discussie aangezwengeld over de mogelijkheden voor woningbouw in Grijpskerk. Maar ook los van de Wierde/MFC is de vraag aan de orde waarom de nieuwbouw in het dorp Grijpskerk droog is gevallen. Het college zal de vragen binnenkort beantwoorden.