Cursussen keramiek in atelier Inge Boerlage

OOSTWOLD - In het atelier van Inge Boerlage aan de Hoofdstraat in Oostwold, gaan in de  week van 19 tot 22 september de keramiekcursussen weer beginnen. 

Tijdens de basiscursus wordt aan mensen les gegeven die voor de eerste keer met klei werken. Het thema van deze cursus is 'keramische tuindecoratie'. Er worden werkstukken gemaakt voor gebruik in de tuin. Er zijn verschillende vervolgcursussen, hierin worden de basistechnieken uitgebreid en uitgediept. En veel ruimte voor eigen creativiteit. De duur van de cursussen is 8 keren, eenmaal per week op maandag -, dinsdag- en donderdagavond of woensdagochtend. ’s Avonds van 20.00 tot 22.00 uur en in de morgen van 9.00 tot 11.00 uur. Voor opgave en inlichtingen: tel 050-5515845. www.ingeboerlagekeramiek.nl of info@ingeboerlagekeramiek.nl