Maandag start herinrichting Stationsweg Zuidhorn

ZUIDHORN - De werkzaamheden voor de herinrichting van de Stationsweg Zuidhorn gaan maandag 5 september van start.

Een volgende stap in de uitvoering van het project Stationspark Zuidhorn. Afgelopen maandag is de nieuwe ontsluiting tussen de Hooiweg en Rijksstraatweg opengesteld voor het verkeer. Herinrichting De herinrichting van de Stationsweg bestaat onder meer uit het versmallen van de rijbaan, het verwijderen van bestaande parkeerplaatsen en het maken van een pleintje voor het voormalige stationsgebouw. Daarnaast komt er een aantal fietsenstallingen bij. Het rechter deel (gezien vanaf de Stationsweg) van de vorkaansluiting met De Gast wordt verwijderd. Het voetpad langs de rijbaan wordt 30 cm verbreed (tot Burg. de Vrieslaan) en er komt een voetpad tussen de bomen vanaf de spoorwegovergang in De Gast. Tot slot wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd ten oosten van het eethuis ‘Derde Perron’.