Laatste van serie concerten op Hinsz-orgel

LEENS - Het laatste concert van de serie zomerconcerten op het Hinsz-orgel van de Petruskerk te Leens is zaterdag 10 september.

Dat is niet alleen bijzonder, maar ook dat er dan feitelijk drie blaasinstrumenten te horen zijn: het Hinsz-orgel (1733), het Mense Ruiter- koororgel (1982) en een blokfluit. De bespelers zijn de organist en dirigent Tymen Jan Bronda en de blokfluitiste Joske van der Hoeven. Het programma vermeldt een werk van Georg Böhm (1661-1733), de partita over het koraal Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Verder is het alleen maar de grote Bach, met ondermeer de triosonates in d, in e en in C.