GroenLinks Zuidhorn: let op kruispunten

ZUIDHORN - De fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Zuidhorn let op de overzichtelijkheid bij kruispunten. Die is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: ,,Natuurlijk blijft het een klus om de kruispunten in alle opzichten perfect te maken. Wat voor de ene weggebruiker goed is, kan dat voor een andere minder goed liggen. Maar om aandacht aan de verkeerveiligheid te blijven geven hebben wij als GroenLinksfractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Enkele inwoners hebben ons op de situaties in de vragen gewezen. In ieder geval vinden wij de recente aanpak van kruispuntreconstructie Burg. De Vrieslaan-Hoofdstraat/de Gast een geslaagd voorbeeld. GroenLinks zet wel vraagtekens bij het kruispunt Brilweg-Hoendiep. Wordt bij een mogelijke sloop van het pand ook een reconstructie van het kruispunt uitgevoerd, die de overzichtelijkheid verbetert zonder natuurlijk de verkeersveiligheid te verminderen? Inwoners hebben gemeld dat het kruispunt Hanckemalaan-de Gast onoverzichtelijk is, doordat de heggen rondom de parkeerplaats te hoog zijn. Fietsers die vanaf de spoorlijn komen, zien het verkeer van rechts nauwelijks. Hoe ziet het college dit? Het college zal de vragen binnenkort beantwoorden.