Bijeenkomst over voorstel MFC Grijpskerk

GRIJPSKERK -  De gemeenteraad wil graag de mening van inwoners horen over het voorstel van het college over het realiseren van een multifunctioneel centrum (MFC) in Grijpskerk.

Inwoners en andere belangstellenden kunnen inspreken tijdens een openbare bijeenkomst op maandag 12 september om 19.30 uur in de Kerk aan de Nicolaas Grijpstraat 24. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de griffier via griffie@zuidhorn.nl of telefoonnummer (0594) 50 87 81. De raad vergadert 19 september over:
  • de voorgestelde koers dat de gemeente medewerking zal verlenen aan het realiseren van een multifunctioneel centrum in De Wierde te Grijpskerk
  • het college te vragen uitvoering te geven aan de verkoop van Kerkplein 6, de invulling van de huidige bibliotheek, het lostrekken van de woningbouwplannen en het verbeteren van de entree van het dorp.
Het inspreken en de raadsvergadering worden daarmee uit elkaar gehaald.