Uitbreiding woongebied in Leek-Oostindie

LEEK -  In de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek gaat het zo goed met de woningverkoop, dat er nog maar drie particuliere kavels beschikbaar zijn. Ook zijn de laatste projecten met rijwoningen en twee-onder- een-kapwoningen bijna uitverkocht. Oostindie is nagenoeg vol, tijd voor uitbreiding.

Ten zuiden van de brede school in Oostindie wordt een nieuw woongebied voor 22 woningen aangelegd. Kenmerk van dit gebied is dat de kavels bij alle woningtypen een extra diepe achtertuin krijgen. Aan de Kaap zijn drie particuliere kavels en aan de Knip en de Appelboom heeft AM 19 rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen ontwikkeld. Koninklijke Sjouke Dijkstra begint op over een paar weken met de aanleg van de wegen en het bouwrijp maken van de kavels. Toekomst In 2019, nadat de brede school is verhuisd naar het centrum van Oostindie, komt er nog een tweede fase van 17 woningen bij. Verder worden binnenkort de nieuwe ontwerpen bekend gemaakt voor De Hoven, het meest oostelijke deelgebied van Oostindie, waar nog eens zo’n 300 woningen gebouwd worden. Kaveluitgifte zal daar vanaf 2017 plaatsvinden. Inschrijven kan bij de gemeente Leek. De kavels worden uitgegeven op volgorde van inschrijving.