Japanse delegatie in Kloosterburen voor een wereldvraagstuk

KLOOSTERBUREN - Het SintJan/Coöperatie Klooster&Buren hield vorige week een symposium rondom het vraagstuk ‘Leefbaarheid in een dunbevolkt plattelandsgebied.’ Hiervoor ontving de Coöperatie een delegatie van 25 mensen die in Japan werkzaam zijn in het gebied van de zorg.

Zij kwamen kijken hoe vraagstukken rondom zorg en die van leefbaarheid in het algemeen werden aangepakt in Kloosterburen en omgeving, en deelden hun eigen visie en ervaring. Architecte Moriko Kira, die al enige tijd betrokken is bij SintJan/Klooster&Buren, was initiator van de uitwisseling. Zij presenteerde de urgentie die de problematiek in beide landen leeft en maakte zichtbaar dat in deze vraagstukken een nieuwe politieke en bestuurlijke structuur nodig is. Er werden voorbeelden getoond van projecten in plattelandsgebied met bosbouw, landbouw en gemeenschapsvoorzieningen, waar ouderen en mensen met een zorgvraag aan deelnemen. In deze projecten staat zowel de maatschappelijke als de economische opgave centraal. Er wordt aandacht besteed aan kwaliteit in de producten en de omgeving waardoor het ook voor buitenstaanders aantrekkelijk wordt in de omgeving te leven, er een bezoek te brengen of hun producten af te nemen. Dit zijn bijzonder waardevolle voorbeelden waar Kloosterburen wat van kan leren. Het geeft aan dat de problemen waar dunbevolkte gebieden mee kampen, niet het einde zijn, maar wellicht eerder een begin van een samenleving die anders wordt opgebouwd.