WeHelpen.nl voor inwoners Niekerk, Oldekerk en Faan

NIEKERK - De inwoners van Niekerk, Oldekerk en Faan kunnen gebruik gaan maken van wehelpen.nl. Een website voor hulpvraag en -aanbod. Maandag 26 september is het officiële startmoment. Locoburgemeester Sjabbo Smedes zal de avond openen.

Via wehelpen.nl kunnen mensen die hulp nodig hebben in contact komen met mensen die hulp kunnen bieden. De startavond is van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Rotonde. De avond wordt georganiseerd door Dorpsbelangen N-O- F, de gemeente Grootegast, de vrijwilligerscentrale Grootegast, Zorgloket De Verbinding en WeHelpen.