Bijeenkomst over aanpak Friesestraatweg Zuidhorn-Groningen

ADUARD -  De provincie Groningen houdt samen met de gemeenten Groningen en Zuidhorn een bijeenkomst over de plannen voor de verbinding N355, Provincialeweg, Zuidhorn-Groningen.

Tussen Groningen en Zuidhorn stroomt op verschillende plaatsen het verkeer niet goed door. Naar verwachting neemt het verkeer de komende jaren nog verder toe en worden daarmee de problemen op de N355 groter. Bovendien staat de wegverbinding in de top 3 van de onveiligste provinciale wegen. Daarom heeft de provincie plannen om een groot aantal aansluitingen op de weg op te heffen en een parallelweg aan te leggen. De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 oktober in Hotel Aduard. Bezoekers kunnen hier tussen 17.00 en 20.00 uur terecht. Medewerkers van de provincie en de gemeenten Zuidhorn en Groningen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen. Het is de bedoeling om de weg in fasen aan te pakken. Eerst wordt een plan gemaakt voor het totale wegvak Zuidhorn-Groningen. Vervolgens worden eerst de grootste knelpunten aangepakt, waaronder de kruising Slaperstil. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in het voorjaar van 2018 hierover een besluit.