Geld voor realisatie buurthuiskamer Zuidhorn

ZUIDHORN - Het college van de gemeente Zuidhorn heeft besloten een bedrag van maximaal 31.500 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een buurthuiskamer in Zuidhorn.

Geïnspireerd door het succes van de buurthuiskamer in Aduard is op initiatief van een enthousiaste groep inwoners van Zuidhorn een plan opgezet voor een buurthuiskamer in het dorp Zuidhorn. Het doel van de buurthuiskamer is de zelf- en samenredzaamheid van dorpsbewoners te vergroten. De buurthuiskamer biedt een gezellige en functionele plek waar inwoners elkaar ontmoeten, waar hun vragen snel en dichtbij kunnen worden opgepakt en waar zij hun sociale netwerk kunnen vergroten. Het idee is dat ook het Steunpunt Welzijn gemeente Zuidhorn (de plek voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp en ondersteuning) een plek krijgt bij de buurthuiskamer. Gesprekken Sinds eind 2015 zijn over het plan van de buurthuiskamer regelmatig gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers in de persoon van Djuke Zwier-Houweling, buurtwerker Sandra ter Veen van de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en wethouder Bert Nederveen. Met verschillende organisaties zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over samenwerking. Daarnaast is de werkgroep op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Locatie De beoogde locatie is het perceel in de Nieuwstraat waar voorheen de zaak Prieto was gevestigd, gunstig gelegen in het centrum van het dorp. Hierover is meerdere keren contact geweest met de ontwikkelaar. Begin 2017 zijn de woonruimtes in het pand op het betreffende perceel gereed, waarbij één appartement geschikt is voor de huisvesting van een buurthuiskamer en een kantoor voor het Steunpunt Welzijn. Onderzoek De werkgroep Buurthuiskamer heeft een begroting gemaakt voor de duur van vijf jaar. In deze periode maakt de op te richten Stichting Buurthuiskamer een plan voor duurzame financiering. Ze doen dit door in samenwerking met de Gebiedscoöperatie studenten in te schakelen. Deze studenten gaan onderzoek doen naar de meerwaarde van de buurthuiskamer voor wat betreft preventie, gezondheid en algemeen welbevinden. Het onderzoek wordt breder opgezet dan alleen voor de buurthuiskamer Zuidhorn. Als de (financiële) meerwaarde van dit soort voorliggende voorzieningen aangetoond wordt, kan op basis daarvan gekeken worden naar een duurzame investering vanuit de gemeente en eventueel van de zorgverzekeraar.