Loket levende dorpen voor de leefbaarheid in dorpen

REGIO - De leefbaarheid in uw dorp of in uw woonomgeving verbeteren? Deskundige hulp bij het realiseren van een plan? Met dergelijke vragen kan iedereen terecht bij loket leve(n)de dorpen.

Het loket heeft als doel om Groningse dorpen economisch en sociaal vitaler te maken door project ideeën op dorpsniveau te stimuleren. Het loket leve(n)de dorpen biedt allereerst actieve hulp om te komen van een idee tot een projectvoorstel. In de praktijk blijkt namelijk dat veel ideeën stranden in de beginfase. Om dit te voorkomen wijst het loket u de weg in de onoverzichtelijke wereld van instanties en subsidieverleners. Het loket weet welke partijen nodig zijn om een idee van de grond te krijgen en brengt deze bij elkaar. Bovendien biedt het loket ondersteuning van deskundigen en is er geld beschikbaar om projecten financieel bij te staan. In principe kan iedereen uit de gemeente Haren, Hoogezand-Sappemeer en het Westerkwartier (verenigingen, stichtingen, dorpsbewoners, ondernemers) met een idee bij het loket terecht. In het Westerkwartier zijn inmiddels al enkele leefbaarheidsprojecten afgerond. Voor meer informatie: http://plattelandshuis.gebiedscooperatie.info, of mail naar: info@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl.