Cliëntenraad tegen sluiting De Wierde in Grijpskerk

GRIJPSKERK - Zonnehuisgroep Noord (ZhgN) heeft bekend gemaakt om na de eerdere sluiting van vier verzorgingshuizen in de provincie Groningen de komende jaren nog eens vier verzorgingshuizen te zullen gaan sluiten.

ZhgN denkt hiermee haar financiële problemen te boven te kunnen komen. Eén van die te sluiten locaties betreft De Wierde in Grijpskerk. De cliëntenraad van De Wierde (vertegenwoordigend inspraakorgaan van (vertegenwoordigers van) cliënten/bewoners) is het hier niet mee eens en zoekt nu naar wegen om De Wierde open te houden. Het motto is wat de cliëntenraad betreft: “Ook zonder de ZhgN hoort De Wierde in Grijpskerk”. Wat voorop dient te staan in de ogen van de cliëntenraad is de continuïteit van de zorg, en niet zozeer de continuïteit van de organisatie. De Wierde is een goedgeorganiseerd, compact verzorgingshuis met goede, sobere voorzieningen in het dorp Grijpskerk met een capaciteit voor ca 55 bewoners. Aan De Wierde zijn tevens 27 aanleunwoningen gekoppeld. De zorg die wordt geleverd is van prima kwaliteit.

Geen leegstand

De Wierde is in het verleden nimmer een medeveroorzaker geweest van de tekorten van de ZhgN. Er was en is geen sprake van leegstand, ook niet na het door de overheid doorgevoerde beleid t.a.v. het langer laten thuiswonen van ouderen. Het gebouw is door zijn opzet van relatieve eenvoud goed te exploiteren voor juist de doelgroep met een zwaardere indicatie. De kracht van De Wierde is dat het een integraal deel uitmaakt van de dorpsgemeenschap Grijpskerk en directe omgeving. De 96 (zeer) actieve vrijwilligers die bij De Wierde betrokken zijn en de stichting Vrienden van De Wierde, waar veel inwoners van Grijpskerk donateur van zijn (400!), getuigen daarvan. Daarnaast wordt De Wierde in de gemeenschap gezien als een belangrijke voorziening voor Certe, biljartclub, kaartvereniging, soos. Het voortbestaan van de Wierde is van vitaal belang voor de leefbaarheid van Grijpskerk en de direct verbonden dorpen als Visvliet, Niezijl, Kommerzijl.

Mogelijkheden

De cliëntenraad ziet mogelijkheden voor het handhaven van deze zeer belangrijke voorziening in en voor het dorp Grijpskerk en omgeving. De komende 2 maanden zal de cliëntenraad zich oriënteren op de mogelijkheden voor het voortbestaan van De Wierde, om vervolgens naar buiten te komen met een realistisch plan, of onverhoopt de conclusie trekken dat die mogelijkheid er toch niet blijkt te zijn. De cliëntenraad ziet de Grijpskerkers en de inwoners van betrokken dorpen als Visvliet, Niezijl, Kommerzijl en maatschappelijke organisaties als bondgenoten in het streven om De Wierde als belangrijke voorziening te handhaven. Daarnaast vertrouwt de cliëntenraad op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van het college van burgemeester en wethouders en de raad van Zuidhorn.