Start nieuwe ondersteuningsroute voorschoolse voorzieningen Westerkwartier

ZUIDHORN - De nieuwe ondersteuningsroute is een initiatief van de voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderbureaus), de schoolbesturen Penta Primair, Westerwijs en Noorderbasis en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De ondersteuningsroute is bedoeld om de zorg voor kinderen in het Westerkwartier goed te regelen. De organisaties markeren op maandag 14 maart aanstaande in een bijeenkomst op brede school De Noordster in Zuidhorn hun vernieuwende samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst geeft wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn namens de Westerkwartiergemeenten het startsein voor deze ondersteuningsroute.

Samenwerking

De ondersteuningsroute sluit aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulp: Passend Onderwijs en decentralisatie van de Jeugdhulp. Hierin wordt toegewerkt naar een situatie waarin zowel ondersteuning als zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt, dus laagdrempelig en dichtbij. In de Westerkwartier gemeenten heeft deze ontwikkeling geleid tot een nauwe samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en CJG. De zorgroute is hiervan een belangrijk resultaat. Door het volgen van een helder stappenplan bespreekt de medewerker van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de gastouder in een vroeg stadium met de ouders de zorgen over de ontwikkeling van hun kind die de opvang overstijgen. Op deze manier kan er vanuit de voorschoolse voorziening en het CJG sneller passende ondersteuning of hulp worden geboden.