Informatie- en discussieavond over De Wierde Grijpskerk

GRIJPSKERK - Er is een informatie- en discussieavond over de aangekondigde sluiting van het verzorgingshuis De Wierde in Grijpskerk op dinsdag 8 maart vanaf 20.00 uur in de zalen van de PKN-kerk, Nicolaas Grijpstraat 26 te Grijpskerk.

Op deze avond zullen vertegenwoordigers van de Zonnehuisgroep Noord, de Cliëntenraad, Dorpsbelangen, wethouder Bert Nederveen en fracties in de raad aan het woord komen over de toekomst van De Wierde en de vraag hoe eventueel een Wierde-nieuwe-stijl tot stand zou kunnen komen. Wellicht er is ook een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep Kloosterburen, waar men ook met een dergelijke situatie te maken heeft. Het gesprek vindt voor de pauze plaats in interviewvorm en na de pauze in de vorm van een gesprek met de andere aanwezigen.

Sluiting

De Zonnehuisgroep Noord heeft aangekondigd het verzorgingshuis De Wierde in Grijpskerk te sluiten per 1 januari 2019. Grijpskerk ziet dat De Wierde in het hart van zijn dorp en haar omgeving zit. Bewoners van de Wierde en inwoners van Grijpskerk kunnen niet zonder. Ook bedrijfsmatig is het wonderlijk dat De Wierde dicht zou moeten, omdat dit verzorgingshuis niet voor een financieel probleem zorgt. Het Zuidhorner raadslid Klaas-Wybo van der Hoek uit Grijpskerk organiseert en als volksvertegenwoordiger deze informatie- en discussieavond over de aangekondigde sluiting van het verzorgingshuis De Wierde in zijn dorp. Hij zit deze avond als technisch voorzitter voor. Van der Hoek heeft voorgesteld in de eerstkomende vergadering van de raad (op maandag 14 maart a.s.) het voortbestaan van De Wierde op de agenda te zetten. Deze informatie- en discussieavond kan worden gezien als voorbereiding op de komende raadsvergadering.